Blog 2 "Sikkerhedsdatabladet"

EH: Sidst talte vi om farlige produkter. Vi kan læse mærkaten, men er det nok?

HBY: Nej, det er ikke nok. Farlige produkter indeholder også et såkaldt sikkerhedsdatablad = SDS (Safety Data Sheet). Det beskriver farer (H), sikkerhedsforanstaltninger (P), fysisk-kemiske egenskaber og fareklassifikationen med henblik på transport og opbevaring.

EH: Så disse sikkerhedsdatablade skal jeg gemme, hvis jeg har farlige produkter på lager.

HBY: Ja, afgjort.

EH: Du har nævnt H- og P-sætninger et par gange nu. Hvorfor er de så vigtige?

HBY: De er utvetydige faresætninger, der bruges globalt. Således kan vi tale samme sprog internationalt, når det drejer sig om farlige produkter.

EH: Følger der forpligtelser med brug af produkter med sådanne H- og P-sætninger?

HBY: Ja, for de fortæller dig om risiciene og især om de beskyttelsesforanstaltninger, du skal træffe. Nogle eksempler er egnede handsker, ansigtsbeskyttelse og sikkerhedsbriller. Du skal altid sikre din egen sikkerhed.

EH: Gælder det kun for mig?

HBY: Også for dine omgivelser. Og faktisk ... Hvis du lader andre arbejde med farlige produkter, har du pligt til at forsyne dem med beskyttelsesudstyr.

EH: Sådan et sikkerhedsdatablad er altså vigtigt.

HBY: Ja, jeg vil understrege, at de giver de helt grundlæggende oplysninger ved brug af farlige produkter.

EH: Hvor finder jeg disse sikkerhedsdatablade?

HBY: Du kan opbevare dem i digitalt format eller som udskrifter. Men de er ret omfattende dokumenter med mange oplysninger, som du ikke umiddelbart har brug for. Lely har desuden udarbejdet de såkaldte kemikaliekort. De er ikke obligatoriske, men er meget nyttige for vores kunder.

EH: Disse sikkerhedsdatablade er faktisk ret omfangsrige, og jeg forstår på dig, at kemikalietavlen giver et kort, effektivt og læsevenligt sammendrag i A4-format.

HBY: Og ... De kan hænges op direkte på arbejdspladsen.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top