Blog 3 "Transport af farligt gods"

EH: I sidste uge var jeg på en bedrift, mens en lastbil leverede varer. På en af pallerne stod der alle mulige rengørings- og desinfektionsmidler mellem hinanden. Der var flere produkter med farepiktogrammer, så altså farligt gods. Er det tilladt?

HBY: Transport af farligt gods reguleres af lovgivningen. I Europa hører det under ADR-konventionen, mens der gælder andre regler i USA (DOT CFR 49) og Canada (FDTGA). Men der er mange ligheder. Chaufføren, transportøren samt personen, der læsser på og af, er alle omfattet af disse regler for at sikre sikkerhed i løbet af kommerciel transport.

EH: Så jeg kan ikke bare lægge farligt gods i bilen og køre derudad?

HBY: Nej, det må du ikke. Det betyder dog ikke, at du slet ikke må transportere noget. Det er tilladt i små fastsatte mængder. Der gælder et såkaldt 1000-pointsystem, men det vender vi tilbage til i en anden blog.

EH: Okay, tilbage til aflæsningen. Jeg så også basiske midler (Lelys blå dunk) mellem peroxider (Lelys grønne dunk) og syrer (Lelys røde dunk) på én og samme palle. Hvad tænker du om det?

HBY: I denne fase af logistikken er det tilladt ifølge bestemmelserne. Hele kæden er tilrettelagt i forhold til disse situationer, og personalet er oplært i at håndtere dem. Men så snart produkterne er leveret, ophører transportørens ansvar, som dernæst tilfalder landmanden. Hvad skete der på den bedrift, du var på?

EH: Lidt af hvert. Én gik meget ordentligt til værks. Henter pallen, kører den ind og stiller den i et separat lokale. Men af og til ser jeg også paller, der efterlades udendørs i dagevis i sol eller kulde. Når jeg ser sådanne situationer, gør jeg landmanden opmærksom på nogle vigtige forhold.

HBY: Hvilke vigtige forhold?

EH: At man aldrig må opbevare farligt gods, hvor de er udsat for direkte sollys eller kulde. Nogle produkter er meget følsomme over for sådanne forhold og kan fryse til eller deformere emballagen. Desuden kan regn vaske etiketten af, og det skal man for alt i verden undgå. Men det er også vigtigt, at uvedkommende ikke har adgang til produkterne, og at de holdes uden for børns rækkevidde. Så de skal under lås og slå!

HBY: Det er ganske gode eksempler. Såvel etiketten som sikkerhedsdatabladet fortæller noget om opbevaringsforholdene, og disse oplysninger fremgår også af Lelys kemikalietavler. Har du flere praktiske tips?

EH: Et tip, jeg altid giver landmanden, er at flytte pallen til et separat opbevaringsområde, mens den stadig er pakket ind. Pak pallen ud dér, og sæt produkterne på deres tildelte plads.

HBY: Det lyder ordentligt, og sådan skal det gøres.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top