Blog 4 "Opbevaring af farligt gods"

EH: Når jeg besøger en bedrift, og vi snakker om opbevaring af farligt gods, er der altid ét bestemt spørgsmål, der dukker op. "Hvorfor må disse produkter stå samlet i lastbilen, når jeg skal holde dem adskilte på drypbakker til kemikalier?" Kan du sige noget mere om det?

HBY: Hvad transport af farligt gods angår, er der helt andre regler, der gælder. Vi følger transportlovgivningen (USA-CAN-EU) som nævnt i vores forrige blog, og den tillader sammenstilling af produkter i et vist omfang. Hvad opbevaring angår, følger vi nationale retningslinjer, og de tillader det ganske enkelt ikke. I transportbranchen findes der specialuddannede medarbejdere og ressourcer. Det er ikke altid tilfældet på en gård. Desuden er transport midlertidig, mens opbevaring er varig. Så situationerne er klart forskellige.

EH: Ja, og det skal selvfølgelig respekteres.

HBY: Ja. Hvis man opbevarer farlige produkter på en bedrift, så giver det god mening, at disse regler overholdes. Alle myndigheders mål er sikker opbevaring og håndtering. Det er der intet galt med. Det er også vores mål.

EH: Helt enig. Jeg har i praksis bemærket, at overholdelse af disse retningslinjer giver gode resultater.

HBY: Fortæl!

EH: Jeg har etableret flere opbevaringsområder hos mælkeproducenter og bruger altid samme fremgangsmåde. Vi sætter de rigtige produkter sammen på det rigtige sted. Produkter, der reagerer med hinanden, anbringes på separate drypbakker, således at de kan holdes adskilte i tilfælde af lækage. Dernæst sætter vi de behørige sikkerhedsskilte op, såsom vores kemikalietavler og mærkater. På den måde får man et klart og overskueligt overblik.

HBY: Godt gået! Det er det grundlæggende. Hvad har du ellers gjort?

EH: Vi vælger selvfølgelig det mest egnede sted. Ét, der er sikret. Vi sørger også for, at der er direkte adgang til SDS'erne (sikkerhedsdatabladene). Større pakker placeres på opsamlingsbakker. Mindre ting stilles ind i de særlige kemikalieskabe.

HBY: Taler du om drypbakker? Hvordan ser de ud?

EH: Det er ikke kun drypbakker, man sætter under. Drypbakker til kemikalier er lavet specielt til dette formål og skal opfylde nogle krav. Lely har valgt nogle drypbakker, der kan opbevare dunke, tønder og endda containere, og som fås i to farver: Blå til baser og røde til syrer.

HBY: Det er rigtig godt med de farver, og vi ved af erfaring, at de allerede giver mange fordele. De gør det lettere at identificere det produkt, man søger, og således undgå fejltagelser.

EH: Helt sikkert, men det betyder ikke, at man så ikke behøver læse etiketten!

HBY: For at opsummere, så er der mange retningslinjer i forbindelse med sikker opbevaring af kemikalier. Hold produkterne adskilte. Forebyg farlige kemiske reaktioner. Forebyg uønsket udslip i miljøet. Sørg for tydelig skiltning. Undgå fejltagelser. Sørg for sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsudstyr inden for rækkevidde. Beskyt produkterne mod sollys og kulde. Beskyt miljøet mod produkterne.

EH: Nemlig. Ikke kun, fordi vi skal, men også fordi vi vil.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top