Blog 5 "Kemikalieopbevaring"

HBY: Lad os vende tilbage til opbevaring af farligt gods. Du nævnte, at spildbakker til kemikalier er lavet specielt til dette formål og skal opfylde bestemte krav. Kan du uddybe det?
EH: Ja, lad os gå mere i dybden. Hos Lely har vi den forholdsregel, at spildbakkerne altid skal kunne rumme mængden af de opbevarede kemikalier. Man skal selvfølgelig sørge for, at bakkerne er modstandsdygtige over for kemikalier. Men størrelsen er vigtigere. Sådan en spildbakke skal som minimum kunne indeholde indholdet af den største beholder.
HBY: Der findes forskellige beregningsmodeller, der kan angive, hvor store ens spildbakker skal være. Er det nyttigt i denne sammenhæng
EH: Det vil jeg mene, men på en bedrift vil jeg anbefale, at man som udgangspunkt holder sig til den største beholder. Under alle omstændigheder er ekstra kapacitet altid en god idé.
HBY: Det forstår jeg, og vi kan hurtigt blive enige om, at det handler om at forebygge ukontrollerede udslip og skadelige reaktioner mellem forskellige kemikalier.
EH: Nemlig. Bare brug almindelig sund fornuft, og håndtér produkterne med omtanke. Undgå at stable 3-4 dunke ovenpå hinanden og opbevare dem blandet på kryds og tværs og den slags. Sørg for, at det er nemt at håndtere og – vigtigst af alt – overskueligt opbevaret.
HBY: Hvad med den tomme emballage? Skal den også stå på en spildbakke?
EH: Det er et godt spørgsmål. Hvis den tomme emballage ikke er skyllet, skal den i mine øjne betragtes som farlig. Håndtér den, som hvis det var en fuld emballage. Der kan stadig være rester tilbage. Jeg vil råde til, at man lukker emballagen grundigt efter brug og sørger for, at mærkaten bliver siddende. Det gør håndtering og opbevaring meget lettere, og så ville jeg ikke mene, den behøver stå på en spildbakke længere. Så bliver det også mere sikkert for dem, der henter den tomme emballage til genbrug.
HBY: Har du særlige anbefalinger til håndtering af farligt gods? Det kræver vel mere end bare en spildbakke. I min erfaring fra industrien er der langt mere, der gør sig gældende.
EH: Tanken om, at vi skal gøre det samme på en bedrift, som vi gør på industrielt niveau, er lidt i overkanten for mig, selvom det er de samme produkter, der bruges, og risiciene er de samme. Men brugsomfanget er meget mindre. I min mening er der allerede sørget for sikker opbevaring, så længe man bruger spildbakker, holder lud og syre adskilt og bruger særlige opbevaringsskabe. Bruges der mange kemikalier, opbevares de også i større mængder, og det skal derfor ske mere i overensstemmelse med industrielle retningslinjer. Men det ved du alt om!
HBY: Det stemmer. Det er måske godt at nævne, at vi allerede er kommet langt i forhold til at holde opsyn med opbevaring i store virksomheder. Har du brug for et godt råd? Så kontakt os endelig!

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top