Blog 6 "Specifikke egenskaber"

HBY: Lad os tale lidt om farver. Lelys produkter emballeres i bestemte farver. Rød til syre, blå til base, grøn til peroxid, og grå til yverplejeprodukter. Er det en international standard for Lely?
EH: Nej, desværre ikke. Vi har fået indført dette som standard i Europa, men det er endnu ikke lykkedes os på verdensplan. Det skyldes eksempelvis, at landene uden for Europa kan være meget store og have en anden logistik. Eller at vi får disse produkter fra andre fabrikker.
HBY: Så vi har endnu ikke en ensartethed i forhold til emballagens farver på verdensplan. Men hvorfor lægger Lely så stor vægt på det?
EH: Farverne relaterer til produkternes specifikke egenskaber. Baser, syrer, peroxider og andre kemikalier har hver deres egenskaber. Det er bedst, at de ikke bliver blandet, når man tænker på, hvad de bruges til hver især. Farven på emballagen er bare endnu en hjælp til at holde produkterne adskilt fra hinanden. Vores motivation har rod i erfaring: Vi har med årene oplevet langt færre uheld på det europæiske marked – delvis på grund af denne farvekodning.
HBY: Det lyder som sød musik i mine ører. Og som det lyder til, er såvel dunke som 200-liters tromler i Europa med i dette koncept?
EH: Det stemmer. Men endnu ikke beholderne på 1000 liter. Det kan komme med tiden. Jeg håber også, vi kan få dette farvekoncept gjort internationalt. Men jeg forventer, det kan tage tid.
HBY: Hvorfor skal vi bekymre os så meget om disse specifikke egenskaber?
EH: Det er ikke for sjov, at vi har forskellige produkter. Lud og syre er specifikt til rengøring. Peroxider er til desinfektion, mens produkter til yverpleje giver sig selv. Sammensætningerne varierer. Produkterne kan ikke erstattes af hinanden, fordi de er så forskellige. Nogle produkter er ætsende, og det gør dem totalt uegnede til kontakt med hud for eksempel. Andre produkter er milde og gør ingenting i forhold til rengøring for eksempel.
HBY: Det lyder desværre bekendt. For nylig var jeg ude ved én, der ved et uheld havde puttet et produkt til klovbad i robotten. Opbevaringsområdet var et rod, og vedkommende havde ikke læst mærkaten, så derfor gik det galt. Heldigvis gav robotten et signal, så problemet blev hurtigt løst, uden at der skete noget alvorligt. Det var en blå dunk forresten.
EH: Farver betyder ikke alt. Vi prøver også, så vidt muligt, at knytte farverne til de specifikke egenskaber, men det er kun inden for Lelys produkter og ikke engang alle steder. Hvis man også bruger produkter fra andre virksomheder, så kan det ikke siges tit nok: Læs mærkaten, hold produkterne adskilte, og giv dem faste pladser.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top