Blog 8 "Sådan gør du i tilfælde af uheld"

HBY: Vi taler meget om forebyggelse, når vi arbejder med farligt gods. Men i vores praksis kommer vi også ud for, at noget går galt. Hvad er dine oplevelser?
EH: Jeg har desværre set flere uheld. Nogle har gjort varigt indtryk. Konsekvensen for mennesker, dyr og/eller miljøet kan af og til være katastrofal. Det er derfor, vi må understrege vigtigheden af sikkerhed. De fleste uheld, jeg har oplevet, er typisk sket på grund af forkerte eller uagtsomme menneskelige handlinger.
HBY: Har du en top 5 over uheldstilfælde? Den slags situationer er værd at dele, så jeg og andre også kan lære noget af dem.
EH: Det mest almindelige er desværre, at man får taget et forkert produkt og anvendt det til noget, det ikke egner sig til. Man skal for eksempel ikke bruge rengøringsmidler til yverpleje. Uvidenhed og det ikke at læse mærkaten er de store syndere her. Jeg ser også uheld ske under brug. For eksempel når en dunk hældes over, eller når man løfter eller sætter en åben dunk fra sig. Derudover er spild og manglende rengøring derefter også hyppigt forekommende. Endelig vil jeg også nævne blanding af kemikalier. Det sker ofte uden hensigt, men det kan have alle former for uønskede konsekvenser. I alle disse tilfælde kan situationen løbe løbsk, og man er nødt til at handle hurtigt.
HBY: Det er det vigtigste. I hvilket omfang er vi hos Lely forberedt på sådanne situationer ved håndtering af denne form for farligt gods?
EH: Det er ikke kun os, der skal være forberedte, men vores kunder: mælkeproducenter i hele verden. Når alt kommer til alt, er det dem, der håndterer dette farlige gods. Vores rolle er primært at sikre, at produkterne leveres ordentligt og med fuld dokumentation. Dernæst ligger ansvaret faktisk hos landmanden, som kan forberede sig ved simpelthen at have værktøjerne ved hånden. Med det mener jeg sikkerhedsdatablade, Lelys kemikalietavler og førstehjælpsudstyr og ... sund fornuft.
HBY: Mælkeproducenterne er ikke specialister i denne type produkter, men heldigvis sker uheldene ikke så ofte. Hvad er dit råd til de situationer, hvor kontaminering eller lækage sker?
EH: Sørg altid først for din egen sikkerhed. Altid! Udfør dernæst indsatshandlingerne ved f.eks. at skylle, fjerne kontamineret tøj og – i tvivlstilfælde – kontakte en specialist. Sikkerhedsforholdsreglerne kan findes i de førnævnte sikkerhedsdatablade, på mærkater og Lelys kemikalietavler.
HBY: Men nu snakker du om mennesker. Hvad med dyr?
EH: Godt spørgsmål, for det står der underligt nok ikke noget om i nogen af de førnævnte dokumenter. Hvis der sker kontaminering af dyr, skal man altid kontakte sin dyrlæge og ringe til Lely Center. De kan så ringe direkte til Lely og tilkalde specialister. Lely har protokoller klar til den slags uheld. For mennesker, dyr og miljø.
HBY: Det er godt at vide! Jeg vil gerne føje noget til det fra andre sammenhænge: Vent ikke for længe, men handl omgående, og rådfør dig altid med en specialist for en sikkerheds skyld.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top