Blog 9 "Klassificering"

HBY: Vi har kort været inde på det før, men kan du forklare, hvordan produkter klassificeres? Sommetider ser jeg "Fareklasse 8" ved siden et logo.
EH: Produkter opdeles i grupper. Disse grupper klassificeres i forhold til farer, de udgør. Vi nøjes med at se på transport og opbevaring for at gøre det lettere. En klassificering oplyser, hvilken faretype og faregrad der er knyttet til produktet. Et produkt kan f.eks. ætse huden pga. kaustiske eller tærende egenskaber. Det er meget ubehageligt, hvis du kommer i direkte kontakt med det. Et andet produkt kan være skadeligt for miljøet, og så må vi sørge for, at det ikke ender i vandet. Produkterne tildeles bestemte koder afhængigt af faren.
HBY: Men skal man ikke have specialkendskab for at forstå alt det? Mange af dem, jeg taler med, har intet begreb om det overhovedet.
EH: Det forstår jeg. Det er derfor, disse farer angives med såkaldte piktogrammer, som er et billede af en slags. Hvis et produkt er tærende, mærkes det med et billede af en brændt hånd og en ætset overflade. Produkter, der er miljøskadelige, mærkes med et billede af en død fisk og et dødt træ. Fareklasserne angives altså med billeder for at gøre dem lettere at forstå generelt.
HBY: Billeder siger mere end 1000 ord. Det giver mening, at man bruger sådan et system. Det minder mig om piktogrammerne på mange husholdningsprodukter. Jeg har flere ting derhjemme, der er mærket med disse symboler, såsom toiletrens og opvasketabs.
EH: Nemlig. Piktogrammer bruges også til produkter i hjemmet. De er under alle omstændigheder en hurtig og effektiv måde at informere både almindelige mennesker og eksperter om, hvordan et  produkt skal håndteres rigtigt. De tydeliggør, hvilken type produkt du har med at gøre.
HBY: Nogle af Lelys produkter er ikke klassificerede, f.eks. produkter til yverpleje, men vi har også ætsende produkter som Lely Astri Lin og Lely Astri Cid. Hvorfor nøjes Lely ikke kun med produkter uden fareklassifikation?
EH: Hvad yverplejeprodukterne angår, ønsker vi selvfølgelig at undgå produkter, der er klassificeret som farlige, da de bruges direkte på huden på koens yver og patter. Derfor bruger vi yverplejeprodukter, der ikke kan klassificeres som farlige. Produkter til rengøring og desinfektion er derimod klassificeret som farlige, da de skal virke hurtigt og ved en høj temperatur. Du kan ganske enkelt ikke bruge flere timer på at rengøre robotten. Effektive produkter er afgørende i sådanne situationer og er desværre klassificeret som farlige.
HBY: Det lyder som noget, der ikke kan undgås.
EH: Det kan det sådan set ikke. I øjeblikket findes der ikke nogen ikke-farlige produkter, der egner sig til vores aktuelle malketeknologi. Det gælder ikke kun for Lely, men også for vores konkurrenter.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top