Coffee time

Hvem er disse eksperter så? Læs om deres baggrund, og hvorfor de er eksperter i dette emne.

Erik Hendriks

Head of Product Development Consumables

"Hej, jeg hedder Erik Hendriks, er 64 år, gift og har tre børn. Jeg har en baggrund inden for fødevareteknologi og mange års erfaring med hygiejne i forbindelse med fødevareforarbejdning, biosikkerhed og hygiejne på gårdmejerier. Omgang med kemikalier har været en fast bestanddel af mit arbejdsliv. I dag er jeg chef for R&D Consumables hos Lely. Jeg har hele livet håndteret alle mulige former for kemikalier. Jeg har set resultaterne af skødesløs adfærd, og når kemikalier håndteres uden kendskab og på grundlag af misforståelser. Sikker håndtering af (farlige) kemikalier kræver konstant gentagelse, som jeg håber at kunne bidrage til."

Hicham Ben Yessef

Chemical Safety & Compliance Professional

"Hej, jeg hedder Hicham Ben Yessef. Jeg er 38 år, er gift og har to børn. Jeg er kemiker med 16 års erfaring og har arbejdet med petrokemikalier, rengøringsmidler, duftstoffer, vedligeholdelse af luftfartøjer og behandling af farligt affald. Aktuelt arbejder jeg hos Lely inden for Chemical Safety & Compliance. I hele mit arbejdsliv har jeg bemærket, at der hersker mange misforståelser om skadelige kemikalier i produkter. Det, der bekymrer mig mest, er folk, der ikke helt er i stand til at forstå risiciene ved skadelige kemikalier. Det har intet at gøre med uddannelsesniveauet!"

Blog with chemical experts

Blog 1 "Mærkaten" 07/02/2022 Erik Hendriks & Hicham Ben Yessef

‘Hvordan genkender man kemikalier? Hvad betyder H- og P-sætninger? Hvad står der ellers på mærkaten? Læs det nu i blog 1 "Mærkaten".’

Blog 1 "Mærkaten"
Blog 2 "Sikkerhedsdatabladet" 21/02/2022 Erik Hendriks & Hicham Ben Yessef

‘Hvad er et sikkerhedsdatablad? Hvor finder du det? Og hvad er kemikalietavler? Læs det nu i blog 2 "Sikkerhedsdatabladet".’

Blog 2 "Sikkerhedsdatabladet"
Blog 3 "Transport af farligt gods" 07/03/2022 Erik Hendriks & Hicham Ben Yessef

‘Transport, modtagelse og flytning af farligt gods. Hvordan gør du det? Læs om det nu i blog 3 "Transport af farligt gods".’

Blog 3 "Transport af farligt gods"
Blog 4 "Opbevaring af farligt gods" 21/03/2022 Erik Hendriks & Hicham Ben Yessef

‘Vidste du, at der er forskellige regler for transport og opbevaring af farligt gods på bedriften? Hvad er det vigtige med hensyn til ordentlig opbevaring? Læs om det nu i blog 4 "Opbevaring af farligt gods".’

Blog 4 "Opbevaring af farligt gods"
Blog 5 "Kemikalieopbevaring" 04/04/2022 Erik Hendriks & Hicham Ben Yessef

‘Hvad er en spildbakke? Hvorfor skal de være tilstede i ethvert lokale, hvor der opbevares kemikalier? Hvor meget kapacitet har du brug for? Få mere at vide i blog 5 "Kemikalieopbevaring"’

Blog 5 "Kemikalieopbevaring"
Blog 6 "Specifikke egenskaber" 18/04/2022 Erik Hendriks & Hicham Ben Yessef

‘Hvorfor leveres Lelys yverplejeprodukter i grå emballage? Hvad har det at gøre med specifikke egenskaber? Læs mere i blog 6 "Specifikke egenskaber".’

Blog 6 "Specifikke egenskaber"
Blog 7 "Personlige værnemidler" 02/05/2022 Erik Hendriks & Hicham Ben Yessef

‘Hvilken form for personlige værnemidler ville du bruge? Hvad er kun anbefalet? Hvad er obligatorisk? Læs mere om det nu i blog 7 "Personlige værnemidler ".’

Blog 7 "Personlige værnemidler"
Blog 8 "Sådan gør du i tilfælde af uheld" 16/05/2022 Erik Hendriks & Hicham Ben Yessef

‘Lær af andres historier, og sørg for altid at være bevidst ved håndtering af farligt gods. Få mere at vide nu i blog 8 "Sådan gør du i tilfælde af uheld".’

Blog 8 "Sådan gør du i tilfælde af uheld"
Blog 9 "Klassificering" 30/05/2022 Erik Hendriks & Hicham Ben Yessef

‘Hvorfor mærkes kemikalier med piktogrammer og symboler? Genkender du nogle af dem fra dine produkter i køkkenet? Læs mere i blog 9 "Klassificering".’

Blog 9 "Klassificering"
Blog 10 "Miljø" 13/06/2022 Erik Hendriks & Hicham Ben Yessef

‘Hvordan skal man håndtere udslip, bortskaffelse og emballering af farligt gods? Og hvordan hænger det sammen med miljøet? Bliv klogere på det nu i blog 10 "Miljø".’

Blog 10 "Miljø"
Blog 11 "Biocider" 27/06/2022 Erik Hendriks & Hicham Ben Yessef

‘Hvad er biocider egentlig? Og hvordan ved du som kunde, om et produkt faktisk gør det, som det påstås at gøre? Bliv klogere på det nu i blog 11: "Biocid".’

Blog 11 "Biocider"

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top