Her hos Lely har menneskers og køers sikkerhed topprioritet. Kemikalier kan være farlige, så derfor er det vigtigt at vide, hvordan disse produkter håndteres ordentligt – både i brug og ved opbevaring. Håndtering og brug kan desuden afhænge af forholdene på din bedrift.

Alle bedriftsforhold er unikke. Tænk bare på lokale love og bestemmelser, som kan variere fra land til land, og som ydermere kan gælde forskelligt for din bedrift i forhold til din nabos bedrift. At overholde disse bestemmelser er ikke altid ligetil, så det er vigtigt at forstå logikken bag dem, så du kan anvende dem til forholdene på din bedrift. For at sikre sikkerheden for dig, din familie, dine medarbejdere, køerne og miljøet.    

 

Kemi-bloggen

Blog med vores kemikalieeksperter

Ved du, hvilke produkter der er farlige? Hvordan genkender du dem? Hvordan opbevarer du dem ordentligt? Hvad skal du gøre i tilfælde af uheld?

Få større kendskab til sikkerhed og opbevaring vedrørende kemikalier ved at følge med i vores eksperters blog. De skriver om flere forskellige emner, deler eksempler og praktiske tips fra virkeligheden samt går i dybden ud fra hver deres professionelle baggrund.

Blog 11 "Biocider" 27/06/2022

Hvad er biocider egentlig? Og hvordan ved du som kunde, om et produkt faktisk gør det, som det påstås at gøre? Bliv klogere på det nu i blog 11: "Biocid"

Blog 11 "Biocider" Vores kemikalieeksperter

Det grundlæggende

Sikker opbevaring kræver et sted, hvor opbevaring er tilladt og muligt

F.eks. et separat, mørkt rum med flugtruter, konstant temperatur og udluftning. Det er vigtigt, at produkterne er tydeligt identificerede og har en fast plads. På den måde vil hverken du eller dine medarbejdere tage fejl. Brug drypbakker og kemikalieskabe til produkter, som kræver det, og tilføj Lelys kemikalieoversigt med sikkerhedsanvisninger. Desuden skal du sikre dig, at alle hjælpemidler forefindes, såsom øjenskyl, personligt beskyttelsesudstyr, førstehjælpsudstyr, brandslukningsmidler og sikkerhedsdatablade. Overhold nationale bestemmelser og retningslinjer for opbevaring af kemikalier.

Når man arbejder med kemikalier, er det vigtigt at beskytte sig selv og sine omgivelser

Tænk på personligt beskyttelsesudstyr såsom handsker, sikkerhedsbriller eller ansigtsværn. Undlad at skynde dig, og sørg for at have et rent og velorganiseret arbejdsmiljø. Sørg for, at du ved, hvad du gør, at du har kendskab til produkterne og ved, hvordan du arbejder sikkert med dem. Læs sikkerhedsdatabladet for at overholde den nationale sundheds- og sikkerhedslovgivning, der er gældende for arbejdspladser.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top