Sunde køer giver en sund forretning

Uanset hvad du har af mål i forhold til yversundhed, kan Lelys rådgivere hjælpe dig med den totale tilgang dertil på din bedrift. Sammen arbejder vi os frem mod de mål, du sætter.

articles

Sådan bidrager celletal fra Lely MQC til optimering af yversundhed

‘Sensorer for mælkens farve og ledningsevne i Astronauts mælkekvalitetskontrol MQC registrerer afvigelser i mælken, så mastitis kan opdages på et tidligt tidspunkt. Daglig monitorering af koens malkninger og mælkekvalitet gør det nemmere at følge koens sundhed, og det giver dermed mulighed for tidlig behandling hvis nødvendigt. Hurtig behandling ved tidlig registrering af mastitis er med til at begrænse sygdommens alvorlighed og mindsker dermed mælketab.’

Læs i denne artikel, hvordan Lely MQC bidrager til at optimere yversundheden
Betydningen af en fuldstændig malkning i forhold til at opnå og opretholde en god yversundhed

‘Indhentning af oplysninger om mælkeflow pr. kirtel hjælper Lely Astronaut i at udføre fuldstændige malkninger. Når malkningen gøres helt færdig ved hjælp af tilstrækkelig stimulering af patterne, og aftagning af pattekopperne sker på det rigtige tidspunkt, er det med til at holde dine køers yvere i optimal stand, og dermed gavner det yversundheden på din bedrift.’

Læs mere i denne artikel om vigtigheden af en fuldstændig malkning
Lelys mælkekvalitetskontrol (MQC-C) til hurtig registrering af afvigelser i mælken som en tidlig indikator for mastitis

‘Celletal er en parameter, der ofte bruges til diagnosticering af (sub)klinisk mastitis, og som derfor understøtter yversundhed. En brat stigning i celletal i mælken er tegn på inflammation i yveret. Celletal er derfor relevante ved overvågning af køernes sundhed og ved beslutningstagning i forbindelse med bedriftsledelse. Lely Astronaut indsamler celletal via mælkekvalitetskontrollen MQC-C, der gør det muligt at identificere mastitis på et tidligt tidspunkt.’

Læs, hvordan en hurtig registrering af mastitis understøttes af Lely MQC-C
Sådan hjælper Lely MQC-C til ved udpegning af køer til goldbehandling

‘Én måde at forebygge mastitis på er ved anvendelse af goldbehandling tidligt i laktationen. Indtil for få år siden blev de fleste køer afgoldet ved brug af antibiotika. Men brug af antibiotika skaber et selektivt tryk på bakteriebestande og bidrager til øget antibiotikaresistens. MQC-C giver overblik over den enkelte kos yversundhed igennem hele laktationen.’

Læs artiklen "Sådan hjælper Lely MQC-C til ved udpegning af køer til goldbehandling" nu
Yversundhed i Lely Horizon for lakterende køer

‘Lely Astronaut indsamler mange forskellige data via MQC og MQC-C. Ikke kun data fra malkerobotten, men også fra andre enheder som halsremmen Lely Qwes. Disse data bruges herefter til at udpege de køer, der kræver opmærksomhed, så du som landmand kan bruge din tid effektivt. Det er ikke det eneste, managementsystemet gør: Det giver også råd, som hjælper dig til at træffe de rigtige beslutninger. I denne artikel ser vi nærmere på disse funktioner i Horizon.’

Læs i denne artikel om yversundhed i Lely Horizon for lakterende køer
Support til goldbehandling i Horizon

‘Goldperioden er en vigtig hvileperiode for malkekoen, for det er i denne periode, yveret danner nyt væv som forberedelse til laktation. Det giver også mulighed for at befri yveret for adskillige patogener, der eventuelt kan forårsage mastitis. Det største antal nye tilfælde af mastitis opstår i de første fire uger af laktation, og 60 % af de kliniske tilfælde skyldes infektioner, som er etableret i løbet af goldperioden.’

Læs i denne artikel, hvordan Horizon kan støtte dig ved analyse af din goldbehandling
Hvad er yverets naturlige forsvarsmekanismer, og hvordan kan vi styrke dem?

‘Yversundhed spiller en stor rolle for mælkeproduktionen, koens velfærd og landmandens arbejdsglæde. I bund og grund skyldes hvert mastitistilfælde bakterier, der er trængt ind i yveret via ringmusklen og pattekanalen. Huden på patten, pattekanalen og ringmusklen udgør nemlig den første – og vigtigste – forsvarslinje.’

Læs i denne artikel om yverets naturlige forsvarsmekanismer, og hvordan du kan styrke dem
Top