Betydningen af en fuldstændig malkning i forhold til at opnå og opretholde en god yversundhed

Hos Lely tror vi på, at fuldstændige malkninger er meget vigtige for at opnå og vedligeholde en god yversundhed. Dette opnår vi blandt andet med Lelys børsteforberedelse og aftagningsprocessen. I denne artikel forklarer vi nærmere, hvordan disse funktioner i Lely Astronaut understøtter sunde yvere blandt dine køer.

articles

Stimulering

Lely Astronaut bruger to børster til at rense patterne og stimulere mælkeflowet, inden malkningen påbegyndes. Udover selve patterne rengør børsterne også yverets underside. Efter hver forudgående stimulering af den enkelte ko desinficeres børsterne for at forebygge krydskontaminering.

Det er vigtigt, at patterne stimuleres tilstrækkeligt for at få godt gang i malkeprocessen. En hurtig stigning i mælkeflowet og en uafbrudt mælkestrøm i begyndelsen af malkningen øger robottens kapacitet, mindsker risikoen for overmalkning (hvor robotten malker videre, selvom yveret ikke længere udskiller mælk) og reducerer mængden af restmælk (den mælk, der sidder tilbage i yveret efter malkning) som følge af tilstoppede patter.

Aftagning

En af fordelene ved automatisk malkning med Lely Astronaut er, at pattekopperne fjernes kirtelvis afhængigt af mælkeflowet (da mælkeydelse og mælkeflow kan variere kirtlerne imellem). Når pattekopperne fjernes fra alle kirtler samtidig, kan det medføre mere overmalkning og restmælk, end når pattekopperne fjernes kirtelvis (Boloña & Upton, 2020). Kirtelvis aftagning af pattekopperne er med til at forebygge overmalkning og ufuldstændig malkning.

Overmalkning kan forringe pattens tilstand eller forårsage hyperkeratose i pattespidsen (Hillerton et al., 2002).  Hyperkeratose i pattespidsen øger risikoen for infektion i mælkekirtlen (Cerqueira et al., 2018)i form af både klinisk og subklinisk mastitis, hvilket øger celletallet(Pantoja et al., 2020). Med Lely Astronaut malkes kirtlerne enkeltvis. Når kirtlerne malkes enkeltvis sker der mindre overmalkning, og det gavner yversundheden (Persson Waller et al., 2003).

Ufuldstændig malkning (hvor der sidder mælk tilbage i yveret efter malkning) resulterer i mere restmælk. Køer, der drypper mælk, er mere udsatte for nye infektioner end køer, der ikke gør (Klaas et al., 2005). Ufuldstændig malkning fører til et forhøjet celletal (Penry et al., 2017).

Konklusion

Indhentning af oplysninger om mælkeflow pr. kirtel støtter Lely Astronaut i at sikre, at malkningen bliver fuldstændig. Når malkningen gøres helt færdig ved hjælp af tilstrækkelig stimulering af patterne, og aftagning af pattekopperne sker på det rigtige tidspunkt, er det med til at holde dine køers yvere i optimal stand. Det gavner yversundheden på din bedrift.

 


 

Boloña, P. S., & Upton, J. (2020). Effects of simulated quarter and udder teat cup removal settings on strip milk and milking duration in dairy cows. Journal of Dairy Science, 103(5), 4446–4454. https://doi.org/10.3168/jds.2019-17266

Cerqueira, J. L., Araújo, J. P., Cantalapiedra, J., & Blanco-Penedo, I. (2018). How is the association of teat-end severe hyperkeratosis on udder health and dairy cow behavior? Revue de Medecine Veterinaire, 169(1–2), 30–37.

Hillerton, J. E., Pankey, J. W., & Pankey, P. (2002). Effect of over-milking on teat condition. Journal of Dairy Research, 69(1), 81–84. https://doi.org/10.1017/S0022029901005386

Klaas, I. C., Enevoldsen, C., Ersbøll, A. K., & Tölle, U. (2005). Cow-Related Risk Factors for Milk Leakage. Journal of Dairy Science, 88(1), 128–136. https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(05)72670-9

Pantoja, J. C. F., Correia, L. B. N., Rossi, R. S., & Latosinski, G. S. (2020). Association between teat-end hyperkeratosis and mastitis in dairy cows : A systematic review. Journal of Dairy Science, 103(2), 1843–1855. https://doi.org/10.3168/jds.2019-16811

Penry, J. F., Endres, E. L., Bruijn, B. De, Kleinhans, A., Crump, P. M., Reinemann, D. J., & Hernandez, L. L. (2017). Effect of incomplete milking on milk production rate and composition with 2 daily milkings. Journal of Dairy Science, 100(2), 1535–1540. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11935

Persson Waller, K., Westermark, T., Ekman, T., & Svennersten-Sjaunja, K. (2003). Milk Leakage—An Increased Risk in Automatic Milking Systems. Journal of Dairy Science, 86(11), 3488–3497. https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(03)73953-8

Top