Lelys mælkekvalitetskontrol (MQC-C) til hurtig registrering af afvigelser i mælken som en tidlig indikator for mastitis

Mastitis, som er blandt de mest almindelige sundhedsproblemer inden for mælkeproduktion, påvirker både mælkens kvalitet og kvantitet samt dyrevelfærden (Halasa et al., 2007; Hogeveen et al., 2019). Celletal er et parameter, der ofte bruges til diagnosticering af (sub)klinisk mastitis, og parameteren anvendes til at forbedre yversundheden. En brat stigning af celletal i mælken er tegn på en inflammation i yveret (Sharma et al., 2011). Celletal er derfor relevante ved overvågning af køernes sundhed og ved beslutningstagning i forbindelse med bedriftsledelse (Schukken et al., 2003). Overblik over celletal i Lely Astronaut udarbejdes på grundlag af mælkekvalitetskontrollen MQC-C.

articles

Lelys mælkekvalitetskontrol (MQC-C)

Lely MQC-C er en ekstrafunktion i Lely Astronaut, som gør det muligt at detektere mastitis på et tidligt tidspunkt. Enheden tager en mælkeprøve, som den tilsætter en flydende reagens. Et celletal beregnes dernæst ud fra prøvens viskositet. Denne test beror på samme princip som en California Mastitis Test. I denne test indsamles en mælkeprøve, som efter tilsætning af en reagens begynder at tykne. Jo flere (inflammatoriske) celler, der er i mælken, jo tykkere bliver blandingen.

MQC-C tester ved hver tredje malkning (med Smart Sampling). Men hvis testen viser et højt celletal (> 250.000 celler/ml), tager MQC-C en prøve fra hver malkning for at danne en mere detaljeret yversundhedsprofil. MQC-C-testen er et screeningsværktøj, hvilket betyder, at det kan indikere en mistanke om en sygdom. Sendes prøven til et laboratorium, kan der gå op til 6 uger, før man får svar. Når celletal måles hyppigt ved hjælp af MQC-C, bliver det nemmere at holde øje med yversundheden hos den enkelte ko (Deng et al., 2020).

Hurtig detektion af (sub)klinisk mastitis

En indgående overvågning af den enkelte kos yversundhed er afgørende for at kunne identificere køer, der viser med tidlige tegn på betændelse i yveret, og for at kunne sætte i gang med behandling i rette tid og vurdere bedringen. Med Lely Astronaut kan landmanden støtte sig til et onlinebaseret sensorsystem, der via mælken kan identificere, om der infektion i yveret (Sørensen et al., 2016).

Undersøgelser viser, at systemet til detektion af mastitis forbedres, når celletalsoplysningerne indgår i en detektionsmodel ved hjælp af information om ledningsevnen (Kamphuis et al., 2008; Kaşikçi et al., 2012). Lely Horizon (rapport 10, 12 og 23) kombinerer oplysninger fra alle mælkesensorerne på Astronaut (ledningsevne, farve, temperatur, mælkeflow, mælkeproduktion, malketider, fedt- og proteintal) og behandler disse oplysninger i (yver)sundhedsopgaver. Landmanden orienteres i god tid om eventuelle ændringer, hvilket forbedrer muligheden for hurtig helbredelse, da yverbetændelsen kan identificeres på et tidligt tidspunkt.

Konklusion

MQC-C er et fremragende værktøj til screening af køer, der mistænkes for betændelse i yveret, da rettidig påbegyndelse af behandling er vigtig for en god bedring.

 


 

Deng, Z., Hogeveen, H., Lam, T. J. G. M., van der Tol, R., & Koop, G. (2020). Performance of Online Somatic Cell Count Estimation in Automatic Milking Systems. Frontiers in Veterinary Science, 7(April). https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00221

Halasa, T., Huijps, K., Østerås, O., & Hogeveen, H. (2007). Economic effects of bovine mastitis and mastitis management: A review. The Veterinary Quarterly, 29(1), 18–31. https://doi.org/10.1080/01652176.2007.9695224

Hogeveen, H., Steeneveld, W., & Wolf, C. A. (2019). Production Diseases Reduce the Efficiency of Dairy Production : A Review of the Results, Methods, and Approaches Regarding the Economics of Mastitis. Annual Review of Resource Economics, 11, 289–312. https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100518-093954

Kamphuis, C., Sherlock, R., Jago, J., Mein, G., & Hogeveen, H. (2008). Automatic Detection of Clinical Mastitis Is Improved by In-Line Monitoring of Somatic Cell Count. Journal of Dairy Science, 91(12), 4560–4570. https://doi.org/10.3168/jds.2008-1160

Kaşikçi, G., Çetin, Ö., Bingöl, E. B., & Gündüz, M. C. (2012). Relations between electrical conductivity, somatic cell count, California mastitis test and some quality parameters in the diagnosis of subclinical mastitis in dairy cows. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 36(1), 49–55. https://doi.org/10.3906/VET-1103-4

Schukken, Y. H., Wilson, D. J., Welcome, F., Garrison-Tikofsky, L., & Gonzalez, R. N. (2003). Monitoring udder health and milk quality using somatic cell counts. Veterinary Research, 34, 579–596. https://doi.org/10.1051/vetres

Sharma, N., Singh, N. K., & Bhadwal, M. S. (2011). Relationship of Somatic Cell Count and Mastitis :An Overview. Journal of Animal Sciences, 24(3), 429–438. https://doi.org/https://doi.org/10.5713/ajas.2011.10233

Sørensen, L. P., Bjerring, M., & Løvendahl, P. (2016). Monitoring individual cow udder health in automated milking systems using online somatic cell counts. Journal of Dairy Science, 99(1), 608–620. https://doi.org/10.3168/jds.2014-8823

Top