Sådan bidrager Lely MQC til at optimere yversundheden

Lely MQC (mælkekvalitetskontrol) identificerer afvigelser i mælkens farve og ledningsevne, der kan være tegn på mastitis. Løbende overblik over mælkekvalitet og malkepræstation gør det nemmere at holde øje med køernes sundhed. Det giver mulighed for tidlig indgriben om nødvendigt.

articles

MQC sidder i robotarmen. I løbet af malkningen overvåges mælken løbende og i realtid for hver enkelt kirtel. Dette giver ikke alene afgørende oplysninger om tegn på mastitis, men fortæller også om fedt- og proteinindhold.

I denne artikel forklarer vi om mælkens farve og måling af  ledningsevne og disse faktorers relation til yversundhed i Lely Horizon. 

Måling af mælkefarve

Mælkens farve måles ved hjælp af LED-lys, der sendes igennem mælken. Det kaldes for optisk transmission (figur 1). Afvigelser i mælken kan måles ud fra mængden af lys og hvilke farver, der trænger igennem mælken (figur 2).  Blodholdig mælk, råmælk og mælk, hvis farve afviger på grund af mastitis for eksempel, spores nemt og bliver om nødvendigt automatisk separeret fra.

Farvemålingerne sammenlignes med besætningens gennemsnit. Der er et gennemsnit af optiske værdier pr. pat og et gennemsnit for spredningen af optiske værdier for hele besætningen. Med hver ny måling (dvs. malkning) opdateres disse gennemsnit. Skulle en måling afvige for meget, vil det automatisk udløse en advarsel i Lely Horizon.

Afbeelding1.png
Figur 1 : Optisk transmission-princippet
Lely__MQC.JPG

Ledningsevne

Afvigelser i mælkens elektriske ledningsevne kan bruges til at forudse klinisk mastitis (Milner et al., 1997). Hvis der går betændelse i yveret, ændres mælkens komposition, bl.a. stiger indholdet af Na+ og Cl- i mælken, mens indholdet af K+ falder (Ogola et al., 2007). En ledningsevne-advarsel udløses i Horizon, når den absolutte og den gennemsnitlige ledningsevne for en kirtel er højere end disse værdier er for kirtlen med den laveste ledningsevne (standardforskel 20 %).

Parametrene i rapporterne i Horizon angives pr. kirtel. De anvendte indikatorer er ledningsevne og farve. Der er nogle tommelfingerregler, der baserer sig på oplysningerne i Horizons rapporter:

  • Potentiel klinisk mastitis: ledningsevne over 100 (70 er det normale), farveopmærksomhed og råd om separering
  • Potentiel subklinisk mastitis: ledningsevne mellem 90 og 100 i kombination med et højt celletal
  • Potentiel E. coli og Klebsiella: unormal farve og normal ledningsevne

Horizon

Sensorsystemet overvåger mælken på flere andre parametre og gør det muligt at følge yversundheden kirtelvis for hver enkelt ko ved hjælp af Lelys managementsoftware. Horizon omdanner den indsamlede information til brugbare kombinerede lister med advarsler og opgaver. Alle køer, der kræver opmærksomhed, medtages i sundhedsopgaverne (rapport 10).  I yversundhedsopgaven (rapport 12) vises advarsler, der udløses pga. farve og ledningsevne (og dermed har relation til yversundhed), fra de seneste 24 timer. Flere oplysninger i artikel ...

Konklusion

Mælkefarve- og ledningsevne-sensorerne i MQC er til stor hjælp ved registrering af afvigelser i mælken, så mastitis kan opdages på et tidligt tidspunkt. Løbende overblik over mælkekvalitet og malkepræstation gør det nemmere at holde øje med køernes sundhed. Det giver mulighed for tidlig indgriben om nødvendigt. Hurtig behandling ved tidlig registrering af mastitis er med til at begrænse sygdommens alvorsgrad og mindsker dermed mælketab.


 

Milner, P., Page, K. L., & Hillerton, J. E. (1997). The Effects of Early Antibiotic Treatment Following Diagnosis of Mastitis Detected by a Change in the Electrical Conductivity of Milk. Journal of Dairy Science, 80(5), 859–863. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(97)76008-9

Ogola, H., Shitandi, A., & Nanua, J. (2007). Effect of mastitis on raw milk compositional quality. Journal of Veterinary Science, 8(3), 237–242. https://doi.org/10.4142/jvs.2007.8.3.237

 

Top