Support til goldbehandling i Horizon

Goldperioden er en vigtig hvileperiode for malkekoen, da det er i dette tidsrum, hun danner nyt væv i yveret som forberedelse til laktation. Perioden udgør også en vigtig mulighed for at rense yveret for diverse patogener, der muligvis kan forårsage mastitis. Det største antal nye mastitistilfælde opstår i de første fire uger af laktation, og 60 % af de kliniske tilfælde skyldes infektioner, som fik fat i løbet af goldperioden (Green et al., 2002). En kombination af koens karakteristika, bedriftens faciliteter og ledelsesstrategierne for bedriften har betydning for tilfælde af klinisk mastitis i løbet af laktationen (Green et al., 2007).

articles

Registrering af afgoldning i Horizon

I Lely Horizon bliver køer automatisk føjet til afgoldningsopgaven i henhold til standardindstillingerne eller dine egne indstillinger. Det gør dig i stand til at fokusere på de køer, der kræver opmærksomhed ved afgoldning. Horizon giver ikke dette råd alene ud fra dage i laktation, men også ud fra mælkeydelse og mislykkede malkninger.

For at sikre, at der ikke kommer antibiotika i mælketanken efter en afgoldning, kan du knytte en behandlingsplan til i Lely Horizon, som automatisk genererer opgaver for Astronaut i form af f.eks. mælkeseparation eller et varmt skyl efter malkning af en behandlet ko.

Analyse af goldbehandling

Lely udviklede for nylig "Analyse af goldbehandling" for at analysere virkningen af goldbehandlinger over tid.  Resultatet af dette værktøj kan bruges til at optimere og finjustere goldbehandlingen fremover. Desuden kan det bekræfte, om en behandling er effektiv.

Brugen af de forskellige typer goldbehandlinger vises pr. måned i søjlediagrammet for goldbehandlinger. Sidste års brug samt brugen i de forløbne måneder af indeværende år vises også.

Afbeelding4.png
Eksempel i Horizon

 

I tabellen over afgoldningseffektivitet for de seneste 365 dage kan du se de forskellige typer behandling, der er brugt ved afgoldning af køerne.

 

Afbeelding5.png
Eksempel i Horizon

 

Konklusion

Goldperioden er en vigtig hvileperiode for malkekoen, da det er i dette tidsrum, hun danner nyt væv i yveret som forberedelse til laktation. Perioden udgør også en vigtig mulighed for at rense yveret for diverse patogener, der muligvis kan forårsage mastitis. Lelys afgoldningsanalyse hjælper dig som landmand til at vurdere din afgoldning og forbedre denne vigtige overgang for koen.

 


 

Green, M. J., Bradley, A. J., Medley, G. F., & Browne, W. J. (2007). Cow, farm, and management factors during the dry period that determine the rate of clinical mastitis after calving. Journal of Dairy Science, 90(8), 3764–3776. https://doi.org/10.3168/JDS.2007-0107/ATTACHMENT/68788257-99EB-48A8-8A60-54D9A2E4ADA4/MMC1.PDF

Green, M. J., Green, L. E., Medley, G. F., Schukken, Y. H., & Bradley, A. J. (2002). Influence of dry period bacterial intramammary infection on clinical mastitis in dairy cows. Journal of Dairy Science, 85(10), 2589–2599. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(02)74343-9

 

Top