Yversundhed i Lely Horizon for lakterende køer

Lely Astronaut indsamler mange forskellige data bl.a. fra MQC (link) og MQC-C (link). Ikke kun data fra malkerobotten, men også fra andre enheder som halsremmen Lely Qwes. Dataet bruges dernæst til at frasortere de køer, der kræver opmærksomhed, så du som landmand kan bruge din tid på køer, der har behov for det. Det er ikke det eneste, managementsystemet gør: Det giver også anbefalinger, som hjælper dig til at træffe de rigtige beslutninger. I denne artikel forklarer vi nærmere om disse funktioner i Horizon.

articles

Sådan finder du advarslerne

Når der måles afvigelser i en kos mælk, bliver de vist i Lelys managementprogram Horizon. Advarslerne vises i rapport 10, 12 og 23. Foruden visning i disse rapporter bliver advarsler om mælkekvalitet også vist i grafen over mælkekvalitet på det relevante ko-kort. Disse rapporter hjælper landmanden til at kunne fokusere på køer, der virkelig har brug for opmærksomhed.

  • 10 – Sundhedsrapport: Rapport 10 kombinerer data fra alle tilgængelige sensorer og oplysninger om bedriften i én samlet oversigt. Den angiver eventuelle køer, der måtte kræve opmærksomhed. Den beror bl.a. på parametre såsom afvigelser i mælkeydelse, ledningsevne, mælkens farve og temperatur samt den tid, en ko har været væk fra malkerobotten, til at generere advarsler og beregne risiko for sygdom. Vi anbefaler, at man tjekker alle køer, der optræder i denne rapport. Rapporten giver dig som landmand mulighed for at fokusere på de køer, der virkelig har brug for din opmærksomhed. Vi anbefaler, at du tjekker denne rapport to gange om dagen.
  • 12 – Liste over arbejde med yversundhed: Denne rapport giver en oversigt over alle meddelelser om yversundhed i løbet af det seneste døgn. Formålet med denne rapport er at give landmanden mulighed for at handle hurtigt, dvs. at minimere forekomsten af mastitis eller påvirke behandlingsforløbet ved hjælp af tidlig indgriben. Vi anbefaler, at denne rapport tjekkes to gange dagligt.
  • 23 – Analyse af yversundhed: En oversigt over parametre for yversundhed for alle køerne (herunder tidligere meddelelser om yversundhed) kan findes i rapport 23 – Yversundhedsanalyse. Hvor rapport 12 fokuserer på kortsigtet handling, fokuserer rapport 23 på langsigtede handlinger. Vi anbefaler, at denne liste tjekkes mindst én gang om ugen.
  • Ko-kort – graf over mælkekvalitet: Du kan gå direkte til et specifikt ko-kort ved at vælge koens nummer i ovennævnte rapporter. Du kan bruge mælkekvalitetsgrafen på ko-kortet til at se, om den pågældende ko har udløst advarsler om mælkekvaliteten. Grafen viser en oversigt over mælkekvaliteten i de seneste uger. Oplysninger om ledningsevne vises pr. kirtel samt advarsler om celletal (hvis relevant). I denne graf kan man nemt identificere opmærksomheder og se historikken for mælkekvalitet og dens tendens.

Behandlingsplaner

Horizon hjælper landmanden til at fokusere på køer, der kræver opmærksomhed. Hvis der er mastitistilfælde, der kræver behandling, anbefaler vi, at man bruger de behandlingsplaner, der er i Lely Horizon. Disse planer er mere end bare logbøger over den medicin, du bruger på bedriften – de fungerer som protokoller, der beskriver behandlingen eller de handlinger, der skal til for effektivt at helbrede eller forebygge en bestemt sygdom. Når en behandlingsplan knyttes til en ko, bliver den anvendte medicin registreret, der genereres automatiske opgaver for Astronaut (såsom mælkeseparation eller varmt skyl efter malkning af en behandlet ko), og der udsendes automatisk en påmindelse, når næste handling skal udføres. Eksempler på sådanne handlinger kan være at udføre næste behandling (kan ses via opgaven "Sundhedsbehandling"), udføre et fysisk tjek eller indføre en ko i rapporten efter et bestemt antal dage eller timer. Det er relevant, når en ko f.eks. får medicin, der skal gives igen efter 24 timer.

Ved at holde opdaterede logbøger over sygdomsbehandling via behandlingsplanerne får du bedriftsspecifikt overblik i din besætnings sundhed. Der er rapporter tilgængelige om sygdomsforekomst pr. sygdomskategori og om medicinforbrug. Disse rapporter hjælper dig og landmanden til at analysere besætningens sundhed og identificere måder at forbedre den på generelt.

Afbeelding2.png

 

Opgavebaseret arbejde

Strukturen for bedrifter har ændret sig væsentligt i de seneste år – den gennemsnitlige besætningsstørrelse er øget, og landmænd finder andre måder at udføre deres arbejde på. Det har medført, at et øget antal mælkeproduktioner er afhængige af at have ansatte. Regelmæssig professionel kommunikation og oprettelse af bedriftsspecifikke protokoller er afgørende for at reducere risikoen for menneskelige fejl og er med til at sikre ensartede praksisser blandt gårdens ansatte. Horizon sørger for dette ved at fungere efter en opgavebaseret struktur. Rapport 10 er f.eks. integreret i opgaven "Sundhedsrapport", mens rapport 12 er integreret i opgaven "Yversundhed".

Afbeelding3.png
Top