Hvilken yverplejespray passer bedst til dine køer?

Uanset hvilke mål du har for yversundheden, er det i god idé at forbedre celletal og hudplejen til patterne. Lelys rådgivere kan give dig support vedrørende den overordnede tilgang til yversundhed på din bedrift. Sammen arbejder vi os frem mod de mål, du sætter.

Jeg vil gerne kontaktes af en Lely-rådgiver, og få flere oplysninger

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Tak

Klik her for at downloade filen

Download brochuren

Historier fra virkeligheden

Hvem kunne være bedre til at forklare, hvilken yverplejespray der passer bedst til hvilken situation, end vores egne landmænd? Hør deres historier i videoerne nedenfor.

Lely Quaress

Yverplejespray

Brug af den rette yverplejespray kan være medvirkende til at forbedre yversundheden på din bedrift. Dette bidrager til en bedre og en højere livsydelse. I kombination med en optimal naturlig modstandskraft og et godt helbred kan koen koncentrere sin energi om at producere mælk. Hos Lely tror vi på, at anvendelse af yverplejeprodukter kan være med til at understøtte dine køers helbred. Vi rådgiver dig gerne, når du skal vælge det yverplejeprodukt, der passer til netop din bedrift.

Desinficerende ingredienser

Lely har valgt to aktive ingredienser, mælkesyre og jod, til at eliminere mikroorganismer. De desinficerende egenskaber ved mælkesyre og jod virker på forskellige måder. Mælkesyre er en naturlig ingrediens, der også forekommer naturligt på pattehuden. Den virker ved at påvirke bakteriernes metabolisme og ved at destabilisere bakteriemembranen. Når mælkesyre bruges i rette forhold, irriterer den ikke huden på patten. Jod (oxiderende) er en hurtigtvirkende ingrediens. Det reagerer mere aggressivt ved at ødelægge bakteriernes eller (mastitis-forårsagende) patogeners cellevæg og kan derfor bruges som et udbedrende middel. Alle Lelys produkter til yverpleje opfylder lovkrav til biocider, der angiver, at produktet skal opnå en log-reduktion på mindst 5 inden for fem minutter. Da alle produkterne er udviklet med særlige egenskaber, kan du vælge dét, der passer bedst til din besætning.

Huden – en naturlig barriere

Huden er en naturlig barriere, der beskytter mod ekstern indtrængen. Det er derfor vigtigt, at huden holdes i optimal stand. Huden på patterne belastes konstant af blandt andet malkning, miljø (vejr, strøelse osv.) og virkningen af desinfektionsmidler. Det er derfor, effektive yverplejeprodukter også skal indeholde hudplejende ingredienser, der beskytter og giver fugt til huden.

En helhedsorienteret tilgang til yversundhed

En god styring af yversundheden handler ikke kun om at finde passende yverplejeprodukter, men det er en del af helheden. Andre faktorer, man skal være opmærksom på i forhold til yversundhed, er et rent miljø, rigtige malkeindstillinger og korrekt pattegummi samt en ren malkeproces. Lely tilbyder komplette løsninger til yversundhed, der bidrager til den samlede tilgang til opretholdelse af et sundt yver. Kontakt din lokale FMS-rådgiver (Lely Center) for at få support.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top