Tvist

Lelys hjemmeside er underkastet hollandsk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor den affilierede virksomhed under Lely Holding B.V., der er valgt af brugeren på denne hjemmeside, er hjemmehørende.

Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne hjemmeside (eller brugen deraf), skal forelægges en gyldig domstol i Holland eller en domstol i det land, hvor den affilierede virksomhed under Lely Holding B.V., der er valgt af brugeren på denne hjemmeside, er hjemmehørende.

Top