Hos Lely har menneskers og køers sikkerhed topprioritet. Gården er et arbejdsmiljø med robotter, traktorer, dyr og selvkørende køretøjer osv., men det er også et familiemiljø med legende børn. Det er en enestående og samtidig udfordrende kombination, når de daglige arbejdsrutiner skal gennemføres på en sikker måde. Vores prioritet er at arbejde så effektivt som muligt på gården, mens vi sørger for din, dine medarbejderes og din families sikkerhed – og sikkerheden for alle andre, der færdes på ejendommen.

Hos Lely ønsker vi at reducere risikoen for skader ved at give praktiske tips og retningslinjer i forhold til gårdens sikkerhed. Vi opfordrer dig til at identificere, isolere, afhjælpe og forebygge sikkerhedsrisici og til at dele dine erfaringer og løsninger med andre mælkeproducenter.

Dette begynder med opmærksomhed. Sammen mod et sikkert landbrug!

Sikker landbrugsdrift begynder med dig

Du er nøglen til sikkerhed. Gode sikkerhedsrutiner beskytter dig og andre omkring dig. Gør disse rutiner til en integreret del af din sikkerhedspolitik. Sørg for, at alle, der betjener, vedligeholder eller arbejder i nærheden af enhederne overholder disse sikkerhedsforanstaltninger. Forebyg risiko for skade ved ikke at tilsidesætte gode sikkerhedsrutiner.

Overhold manualer og sikkerhedsinstruktioner

Læs og forstå manualer og sikkerhedsinstruktioner, inden du betjener eller udfører vedligeholdelse på dine maskiner og værktøjer. Dit (nye) udstyr fungerer måske på en anden måde, end du er vant til. Det kan for eksempel have nye funktioner. Forstå og overhold også maskinens sikkerhedsmærkater, da de orienterer dig om mulige risici. Overhold altid instruktioner og regler.

Håndtér kemikalier med omhu og forsigtighed

Opbevar og håndtér kemikalier korrekt. Kemikalier skal opbevares i et dertil beregnet lukket/aflåst område uden for børns rækkevidde. Når du håndterer kemikalier, skal du sørge for at være iført korrekt beskyttelsesudstyr. Undlad at blande eller spilde kemikalier, og brug altid den originale emballage.

Sørg for, at udstyret holdes i oprindelig og god stand

Hold alle værn, skærme, adgangsdøre og andre dele på plads. Du må ikke ændre på udstyret for at gøre arbejdet lettere eller mere effektivt. Dette bringer dig og din families sikkerhed i fare. Når du har udført vedligeholdelse, må du ikke glemme at montere og fastlåse værn, skærme og lignende igen, da andre kan være uvidende om eventuelle farer.

Hold børn og gæster væk fra arbejdsområder

En gård er et eventyrland for nysgerrige børn. Men en gård er også en arbejdsplads, og børn er ikke altid klar over eventuelle risici. Hold lege- og arbejdsområder adskilt, men orientér også dine børn og besøgende om eventuelle risici. Lav et klart regelsæt og tydelige færdselsruter for folk , der kommer på din ejendom, og hold gårdens børn og gæster under opsyn.

Bær arbejdstøj og sikkerhedsudstyr

Et løst snørebånd, langt løst hår eller løse tråde fra en gammel sweater kan medføre tilskadekomst i forbindelse med betjening af landbrugsudstyr med roterende dele. Nogle opgaver kræver beskyttelsestøj såsom sikkerhedssko eller sikkerhedshandsker. Velegnet påklædning reducerer risikoen for tilskadekomst.

Ryddelighed og renlighed på gården

Ved at holde gården ryddelig får du lettere øje på anomalier og risici. Ryddelighed reducerer også risikoen for, at nogen skærer sig, snubler eller bliver klemt fast et sted. Sørg for, at dine maskiner kan udføre opgaver uden forhindringer.

Sørg for et sikkert arbejdsmiljø

Du er juridisk ansvarlig for dit personales sundhed og sikkerhed. Skab et sikkert arbejdsmiljø, og stil det rette værktøj til rådighed, så personalet kan arbejde sikkert. Giv oplæring og vejledning til alle, der arbejder på din gård. Når du fordeler arbejdsopgaver blandt dine medarbejdere, så sørg for at vælge den rette person til den enkelte opgave. Lad kun kvalificeret personale udføre bestemte opgaver. Hold opsyn, og grib ind, når arbejdet udføres på en usikker måde.

Omgås dyr med varsomhed

Der er altid risici forbundet med arbejde, der omfatter omgang med dyr. Dyr kan være uforudsigelige. Undgå blinde vinkler, og nærm dig dyrene langsomt, så du ikke overrasker dem med din tilstedeværelse. Vær især forsigtig omkring tyre og køer i brunst. Hold dyrene væk fra arbejdsområder.

Vær forsigtig med gylle

Vær opmærksom på, at bakterier i gylle under nedbrydning producerer gasser. Nogle af disse gasser er giftige og yderst antændelige. Sørg for, at besøgende ikke kommer ind i stalden, når du blander gylle. Sørg for, at ingen falder i gyllebeholderen ved at afskærme og skilte ordenligt, og hold alle åbninger til gyllekanalen lukket, medmindre de er under opsyn.

Sørg for regelmæssig, professionel kontrol af din bedrifts installationer, eks. elektriske installationer

Sørg for regelmæssig professionel kontrol af din bedrifts elektriske installationer. Udfør kun vedligeholdelse på elektriske systemer, hvis du er behørigt kvalificeret. Inden der udføres vedligeholdelse, skal maskinen tages ud af drift på et sikkert sted, og strømmen skal frabobles. Ved batteridrevne maskiner, skal batterierne afmonteres når der udføres vedligeholdelse.

Download

Din sikkerhed er meget vigtig for os, og vi har derfor lavet en print-version af vores sikkerhedstips, som du nemt kan printe og hænge på kontoret eller i stalden. Lad den være en daglig reminder om, at sikkerhed bør være en topprioritet.

Tekniske dokumenter

Find manualer, kataloger med reservedele samt information om sikkerhed og garanti.

Del din historie med os!

Vi vil meget gerne høre dine tips vedr. sikkerhed i stalden. Del din historie med os via de sociale medier, tag Lely (@LelyGroup) og brug hashtaggene #safetyinthebarn og #safefarming, eller send os en mail på communications@lely.com

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top