Introduction

Altid korrekt fodermængde med minimalt arbejde og energi: det er princippet bag Lely Vector. Køer og deres naturlige adfærd kom også i første række ved udviklingen af Vector. Når køerne går på græs, kan de spise hele dagen; det kan de nu også gøre i stalden.

Med automatisk fodring sparer du ikke kun tid: du kan også fuldstændig slippe for fodring som daglig rutine. Dine køer har altid en frisk og velblandet ration ved foderbordet ensbetydende med, at de kan spise flere gange om dagen. Det stimulerer køernes aktivitet og fører i sidste ende til øget mælkeydelse.

efficiency

Smart fodring

Vector udfører to job under sine runder: den skubber foderet ind og fylder mere på om nødvendigt. Ved hver runde identificerer fodersensoren fodermængden ved foderbordet. Foderrobotten afgør, om frisk foder er påkrævet, og i så fald hvor meget, uden at du behøver tænke over det. Det eneste, der skal konfigureres manuelt, er foderets højde ved foderbordet. Udover at måle foderet skubber Vector det også ind. Derfor er der - selv når det ikke er nødvendigt med påfyldning - stadig tilstrækkelig med velsmagende foder inden for køernes rækkevidde.

Naturlig spiseadfærd

Det smarte fodersystem passer som hånd i handske med køernes naturlige spiseadfærd. n sund ko spiser otte til tolv portioner foder om dagen. Men du kan aldrig vide på forhånd, hvornår den vil spise. Spiseadfærd hænger sammen med flere faktorer. Blandt andet eventuel automatisk malkning, larm i stalden, fjernelse af restfoder samt vejrforhold. Temperatursvingninger kan påvirke foderindtaget med ca. 10 % fra dag til dag.

Hvis køerne frit går udendørs, kan det være en udfordring at beregne den korrekte ration. Så snart vejret skifter til sol eller regn, går køerne ind for at spise videre ved foderbordet. Ved hjælp af Vectors smarte fodringssystem er der altid frisk, velsmagende foder inden for rækkevidde.

Øget mælkeydelse

Da der altid er frisk foder ved foderbordet, kan køerne spise når som helst i løbet af dagen eller natten. Det har klare fordele, såsom øget foderindtag og forbedret vomsundhed. Konkurrencen mellem køerne mindskes også. Køer lavere i hierarkiet har stadig altid frisk foder, når de mere dominerende køer har spist. Sunde, stressfri køer giver mere mælk i tanken eller øget kødproduktion.

Fodring

Effektiv fodring har en positiv indvirkning på køernes sundhed og mælkeydelse. Det kræver kendskab, forståelse og tid at blande de rigtige portioner med de rette mængdeforhold og udfodre dem lige i rette øjeblik.Vores produkter til automatisk fodring tager sig af denne opgave og er usædvanligt effektive. De sparer dig tid og sørger for det rigtige foder i rette øjeblik.

Top