Introduction

Det betaler sig at fodre oftere. Det stimulerer køerne til at æde oftere: ideelt 10-14 gange om dagen. Drøvtygningen øges ligesom mælkeproduktionen. Hyppigere fodring gavner også koens sundhed.

Desuden er der altid frisk foder ved foderbordet, og du kan justere fodermængden i overensstemmelse med forholdene i stalden og udenfor.

Frisk foder når som helst for optimal drøvtygning

Når du udfodrer mindre foderrationer oftere, har køerne altid adgang til frisk, velsmagende foder ved foderbordet og får mindre mulighed for at vælge og vrage. Den ration, køerne æder, passer derfor bedre til deres behov, også når det gælder lavere rangerende køer. Disse køer kan nemlig komme hen til foderbordet, når de har lyst, uden at blive jaget væk eller være nødt til at æde det, de andre køer har efterladt, som er mindre afbalanceret.

Hver ko får derfor nok næringsstoffer for et optimalt foderindtag og en maksimal produktion.

Fleksibel fodring

Hyppigere fodring betyder også fleksibel fodring – ikke i faste intervaller, men efter behov. Når køerne er på græs, stopper fodringen, og den går først i gang igen, når køerne er tilbage i stalden. 

Det vil sige, at dyrene fodres efter behov, og at du får mindre restfoder. Begge dele gavner dit slutresultat.

efficiency

Koens sundhed

Godt for vommen
Hyppigere fodring fører til et stabilt pH-niveau i vommen og en god vomsundhed. Udfodring af mindre rationer giver mindre plads til kræsenhed. Den spiste ration er afbalanceret og passer til behovene. Det er også med til at stabilisere pH-niveauet og hjælper køerne til at få mest muligt ud af den foder, de æder. I sidste ende forbedrer det sundheden, fertiliteten og produktionen.

Hvis køerne kun æder én eller to gange om dagen, indtager de en stor mængde foder, som sænker vommens pH-niveau betragteligt. Det kan give subklinisk sur vom, som beskadiger vommens væg.

Godt for klovene
Når der altid er godt foder inden for rækkevidde, skal køerne ikke strække hovedet så langt, og det forebygger unødvendig belastning af forbenene. Desuden givet det mindre konkurrence ved foderbordet: De lavere rangerende dyr bliver ikke jaget væk og udfører således ikke længere pludselige bevægelser, der belaster forbenene. Begge situationer reducerer risikoen for klovrelaterede sundhedsproblemer.

Højere mælkeydelse

Hyppigere fodring gør køerne mere aktive: De kommer oftere hen til foderbordet og drøvtygger mere. Når systemet kombineres med en Lely Astronaut, stiger antallet af besøg i malkerobotten og dermed mælkeproduktionen også.

Det betaler sig at fodre oftere.

Fodring

Effektiv fodring har en positiv indvirkning på køernes sundhed og mælkeydelse. Det kræver kendskab, forståelse og tid at blande de rigtige portioner med de rette mængdeforhold og udfodre dem lige i rette øjeblik.Vores produkter til automatisk fodring tager sig af denne opgave og er usædvanligt effektive. De sparer dig tid og sørger for det rigtige foder i rette øjeblik.

Top