Den italienske landmand, Hr. Oneda, overgik til automatiseret malkning for nogle få år siden. For tiden malker han 110 køer - overvejende ved hjælp af en Lely Astronaut og resten i en traditionel malkestald.

Han valgte Lely på grund af robotpræstation og dyrevelfærdsstandarder. Han håber på i fremtiden at investere i endnu en Astronaut og blive helt automatisk.

Det, der har imponeret ham mest ved Lely, har været den tekniske support. I 2014 fik han et problem på en helligdag og fortalte om den hurtige løsning af det:

‘Lely Italia's support var afgørende.Jeg er glad for, at alle teknikerne var med mig. De samarbejdede for at løse problemet. Jeg følte mig aldrig alene.’

En succeshistorie

Hr. Oneda overtog familiegården fra sin far og onkel i 1998. I begyndelsen malkede han 40 køer i en traditionel malkestald. I 2011 var hans besætning dog steget til 85 køer, og han havde ansat en malkeassistent.

‘Efter en sygdom besluttede jeg mig for at købe en malkerobot for at gøre livet nemmere for mig selv. Jeg fortsatte dernæst arbejdet alene og malkede 60 køer med robotten og 25 køer i stalden. I dag har jeg 110 køer, der producerer 1.200.000 kg mælk om året. Heraf malkes 780.000 kg af robotten.'

Overgangen til automatik

I 2010 besøgte Hr. Oneda et udvalg af stalde og så flere forskellige robotter i funktion. Han valgte i sidste ende Lely-mærket, da det var - og stadig er - det bedste, både hvad præstation og dyresundhed angår. Opstarten var en kæmpe succes. Alle køerne havde vænnet sig til robotten i løbet af 2 uger. Desuden har Hr. Oneda altid nydt godt af et fremragende forhold til medarbejderne og teknikerne i Lely Centret - der har aldrig været et eneste skænderi.

‘Jeg er yderst tilfreds med min malkerobots præstation. Nu kan jeg slet ikke forestille mig et liv uden den; Jeg ville investere i endnu én, hvis økonomien var lidt bedre. I de 5 år, jeg har haft robotten, har den kun 5 gange haft behov for udbedrende vedligeholdelse. Periodisk forebyggende vedligeholdelse er altid blevet godt udført og i god tid.'

Løsning på et teknisk problem

Den 31. december 2014 opstod der en fejl: Lely Qwes-læseren kunne ikke genkende alle Qwes-tags til kogenkendelse. Der kom straks en tekniker ud og udskiftede læseren med en ny, men det forværrede blot situationen: Den nye læser kunne kun genkende 10 Qwes-tags. Lely-teknikerne udskiftede samtlige 70 Qwes-tags og næsten alle kredsløbstavlerne, men det gjorde ingen forskel. Endelig blev en løsning fundet:

‘Til sidste løste teknikerne problemet ved at udskifte læseren igen. Den tekniske service, jeg fik, var hurtig og effektiv: Teknikerne tog ikke af sted, før problemet var løst.'

En tilfreds kunde

Lely Italia's support var afgørende. Hr. Oneda er virkelig glad for, at alle teknikerne var hos ham i denne svære situation. De samarbejdede for at løse problemet. Han følte sig aldrig alene, selvom det skete på en helligdag. Faktisk opstod problemet nytårsaften kl. 7.00 og var helt løst nytårsdag kl. 15.00.

‘Robotten har aldrig siden haft antenneproblemer. eg fik meget intens teknisk support i den følgende måneder for at overvåge min situation. Heldigvis er livet nu vendt tilbage til det normale! Jeg ser det faktisk bare som et enkeltstående tilfælde. Jeg mener stadig, jeg traf et fremragende valg ved køb af en Lely Astronaut.'

Hvorfor vores vedligeholdelse?

En sund mælkeproduktionsbedrift kræver mere end blot sunde dyr, rigtige beslutninger og partnere. Det handler også om forudsætninger såsom udstyr og maskiner. Det er derfor, vi tilbyder teknisk support og de rigtige værktøjer til at forlænge udstyrets holdbarhed med.

Top