Rödålie Gård

Date
Nov. 11, 2021
Location
Rödåsel 928, 922 67 Tavelsjö
Time
10 a.m. - 3 p.m.

Familjen Leni och Frank Willinger driver gården Rödålie. Både Frank och Leni är uppvuxna på jordbruk och sin första gård köpte de 2009 i Rhendalen, Lichtenstein/Schweiz. 2018 flyttade de till Sverige och köpte gården i Rödåsel, där det då fanns 1st Lely A3 Next från 2011. 2020 byggde familjen ett nytt stall med plats för 150 kor och små kalvar. I det nya stallet finns 2 st Lely A5 , 2st collectorer , 1st discovery, 1st kalvamma samt ett Vector system. Robotarna är utrustade med MQC-C2 , Pura ångtvätt samt våggolv. Totalt brukas 210 ha, varav 162ha vallodling, 40ha Grönfoder(havre/ärt) och 8ha bete. Det gamla kostallet byggdes om till ungdjursstall.

Rödålie Gård

Rödåli5-2.jpg
Top