Åbysätter AB

Date
Nov. 9, 2021
Location
Åbysätter, Nykil
Time
10 a.m. - 3 p.m.

Utrustning: En Lely Astronaut A5, MQCC2, Collector gödselrobot, L4C belysning. Linnea och Martin Lindvall har under 2020-21 byggt en ny ladugård på Åbysätter för en robot med bakomgrupp och kalvningsboxar. De började mjölka i roboten i april 2021. Tidigare mjölkandes korna uppbundet. Gården drivs konventionellt och stallet har 87 platser inklusive sinkor. Ungdjuren hålls i separata byggnader.

I samband med de öppna gårdarna så bjuder vi på kaffe samt lättare förtäring.

Från Lely Center Västervik kommer personal från ledning, försäljning, FMS samt Serviceorganisation att finns på plats vid dess event.

 

ÅBYSÄTTER2-2.jpg
Top