Harshults Börjesgård

Date
Nov. 10, 2021
Location
Braås
Time
10 a.m. - 3 p.m.

Utrustning: En Lely Astronaut A5, Cosmix kraftfoderstationer, Juno foderputtare. Albert och Pernilla Ekstrand med barn driver gården Harshult Börjesgård ekologiskt. Från att ha bedrivit köttproduktion med 40 dikor valde de halvera antalet dikor och även satsa på mjölkproduktion. Robotstallet byggdes i egen regi och har plats för 78 kor med en robot och bakomgrupp. Korna började mjölkas i roboten i oktober 2019. Ungdjuren samt 20 dikor hålls i ett eget stall.

I samband med de öppna gårdarna så bjuder vi på kaffe samt lättare förtäring.

Från Lely Center Västervik kommer personal från ledning, försäljning, FMS samt Serviceorganisation att finns på plats vid dess event.

 

Top