Kelly en Joan Sweet van Sweet Farm in Fletcher, Vermont, zijn echte managers wat betreft hun melkkoeien. Met 220 koeien om te melken, een totale veestapel van 500 om voor te zorgen en hun eigen gewassen, benutten de Sweets iedere mogelijke tool om hun koemanagement te vereenvoudigen. Het aspect koemanagement is feitelijk eigenlijk wat zij het leukste vinden aan automatisch melken.

‘De algemene gezondheid en de fok- en melkproductie van onze kudde is gigantisch verbeterd sinds we de overstap hebben gemaakt naar robotmelken. De gegevens die je hebt over de gezondheid van je kudde en elke individuele koe is veruit een van de beste functies van automatisering.’

Koemanagement

Met het inzicht dat Kelly en Joan hebben door het inzetten van de robot om hun koeien het beste te managen, is het geen verrassing dat zij tevreden zijn over Lely’s Farm Management Support (FMS)-team.

‘Onze eerste ervaring met FMS was dat zij in de eerste weken na de opstart de T4C-gegevens beoordeelden, zodat we dit systeem gelijk konden begrijpen en gebruiken. Als melkveehouders geen gebruikmaken van deze mogelijkheden, missen ze echt de voordelen van een bedrijfsvoering met robots.’

Farm Management Support

Toen na de robotinstallatie de tijd verstreek, kwam de Sweet-familie erachter dat Lely FMS veel meer was dan uitsluitend een ‘how to’ voor de T4C-software. Ze realiseerden zich hoe belangrijk de continue support was die het team aanbood, zelfs nadat de melkrobots waren geïnstalleerd en hun kudde eraan gewend was.

‘We hadden geen verwachtingen omtrent Lely’s FMS-dienst toen we de overstap maakten naar robotmelken. Desalniettemin zijn we sinds we samenwerken met het FMS-team zeer tevreden. Het team is extreem behulpzaam wanneer we kwesties tegenkomen en een professionele blik nodig hebben om ernaar te kijken en het probleem op te lossen. Iedere keer dat we hun hulp nodig hadden, heeft het FMS-systeem gefunctioneerd. Onze Lely FMS-vertegenwoordiger Sara McBurney in Noord-Amerika heeft uitstekend werk verricht. Ze is elke keer dat we haar nodig hebben zeer behulpzaam geweest. Wij vinden FMS een zeer waardvolle tool voor melkveehouders om te gebruiken. Het is een erg gebruikersvriendelijk systeem en het Lely FMS-team heeft ons extreem goed geholpen.’

FMS inpage visual
Wereldwijd netwerk

Kelly en Joan profiteren van de FMS-dienst op een lokaal niveau, maar ze waarderen ook het feit dat Lely FMS een netwerk is waarvan de wortels veel verder gaan dan alleen hun eigen regio. Hoewel ze wisten dat Lely North America deel uitmaakte van een veel groter bedrijf, hadden ze niet verwacht dat ze zoveel konden profiteren van Lely’s wereldwijde netwerk, totdat ze om feedback en ondersteuning vroegen van Lely’s FMS-team. De Sweets vermeldden ‘wereldwijde middelen’ zelfs bovenaan hun lijstje toen ze de vele voordelen van FMS afwogen.

‘Het hebben van een wereldwijd supportteam is zo nuttig. Ze lossen waar dan ook problemen op. Dit biedt een leerkans voor de melkveehouder en naast slechts plaatselijke ondersteuning een wereld aan kennis. Ze zijn fantastische probleemoplossers.’

Toegevoegde waarde

De betrokkenheid van FMS heeft ook het vertrouwen versterkt dat de Sweets hebben in Lely om goede service te bieden. Hoewel de producenten toegeven dat ze vanaf het begin voor Lely kozen, bevestigt de uitmuntende on- en offsite ondersteuning aangeboden via FMS nog eens dat hun keuze voor Lely de beste optie was voor hun melkrobots en andere stalproductbehoeften.

‘We zijn erg tevreden met de Lely-producten. We hebben de Lely Astronaut A4 melkrobots, de Juno voerschuiver, L4C verlichting, Luna borstels, Grazeway en nu de Calm kalverdrinkautomaat. Toen we de melkrobotbedrijven gingen beoordelen kwam Lely als beste uit de bus, en we wilden het beste beschikbare systeem op de markt. We zijn nog steeds van mening dat het Lely-product beter is dan andere robotsystemen, en de FMS-support is een fantastisch middel om het maximale eruit te halen.’

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top