Blog 2 “Safety data sheet”

EH: We hebben de vorige keer gesproken over gevaarlijke goederen. Ik kan wel het etiket lezen, maar is dat genoeg? 
HBY: Nee, dat is niet genoeg. Bij gevaarlijke goederen hoort ook een zgn. SDS = Safety Data Sheet. Dat omschrijft de gevaren (H), de veiligheidsmaatregelen (P), de fysisch-chemische eigenschappen en de gevaren classificaties voor transport en opslag.  
EH: Die behoor ik dus in mijn bezit te hebben als ik dergelijke gevaarlijke goederen in huis heb. 
HBY: Jazeker  
EH: Je hebt het nu een paar keer de H en P genoemd. Wat is daar nu zo belangrijk aan? 
HBY: Dat zijn eenduidige gevaarzinnen die wereldwijd worden gebruikt. Daardoor spreken we internationaal dezelfde taal als het gaat om gevaarlijke goederen.  
EH: Heb ik dan verplichtingen als ik producten met zulke H- en P-teksten gebruik? 
HBY: Jazeker, want ze vertellen over de gevaren en vooral ook welke beschermingsmaatregelen je dient nemen. Een paar voorbeelden zijn geschikte handschoenen, gelaatsbescherming en veiligheidsbril.  Je zult altijd je eigen veiligheid moeten borgen. 
EH: Geldt dat alleen voor mij? 
HBY: Natuurlijk ook voor je omgeving. En sterker nog....Als je mensen met gevaarlijke goederen laat werken, ben je zelfs verplicht die beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen. 
EH: Zo’ n SDS is dus belangrijk. 
HBY: Ja, Ik wil benadrukken dat ze de basisinformatie verstrekken bij gebruik van gevaarlijke goederen. 
EH: Waar moet ik die SDS’en hebben dan? 
HBY: Je mag ze digitaal bewaren of als hardcopy. Maar het zijn nogal veelomvattende documenten, waarbij niet alle informatie altijd direct nodig is. Lely heeft er voor gekozen om ook zgn. Chemiekaarten te verstrekken. Het is niet verplicht, maar wel heel erg handig voor onze klanten. 
EH: Die SDS’en bevatten inderdaad nogal wat pagina’s en ik begrijp uit jouw woorden dat de chemiekaart eigenlijk een samenvatting is maar dan kort, krachtig en leesbaar op A4-formaat. 
HBY: En.... Direct toepasbaar op de werkplek. 

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top