Blog 4 “Opslag van gevaarlijke goederen”

EH: Telkens als ik op de boerderij ben en het gaat over de opslag van gevaarlijke goederen, komt dezelfde vraag. Waarom mag je deze producten wel bij elkaar zetten op de vrachtwagen, maar moet het bij mij gescheiden plaats vinden op een opvangbak. Hoe zit nou precies?

HBY: Voor het transport van gevaarlijke goederen is een heel andere regelgeving van toepassing.  We volgen de eerder genoemde transportwetgeving (USA-CAN-EU) en die laten het combineren van producten tot zekere hoogte toe. Voor opslag volgen we nationale richtlijnen en die laten dat simpelweg niet toe. Bij transport hebben we te maken met allerlei kwalificaties van mensen en middelen. Op de boerderij ontbreekt dat vaak. Daarnaast is transport tijdelijk en opslag structureel. Dus duidelijk anders.

EH: OK en uiteraard te respecteren.

HBY: Jazeker. Indien je producten op de boerderij opslaat, dan is het voor mij logisch die regels op te volgen. Alle instanties beogen veilige opslag en omgang. Niets mis mee. Dat willen wij ook.

EH: Dat kan ik beamen. Ik merk in de praktijk dat die richtlijnen ook daadwerkelijk iets opleveren.

HBY: Vertel!

EH: Ik heb inmiddels verschillende opslagruimtes met veehouders ingericht. We zetten de juiste producten bij elkaar en op de goede plek. Ik kan nu goede veiligheidsaanduidingen toevoegen, zoals onze chemiekaarten en bestickering. Producten die elkaar bijten, staan nu uit elkaar. Ze worden ook gescheiden opgevangen als er gemorst wordt. En….. het is bovenal overzichtelijk.

HBY: Goed bezig. Dit zijn dus de basismaatregelen, maar wat heb je nog meer gedaan?

EH: Uiteraard hebben we de meest geschikte ruimte uitgezocht. Die is beveiligd. Ook hebben we gezorgd voor direct beschikbare SDS’en (Safety Data Sheets). Grotere verpakkingen worden geplaatst op de opvangbakken. Kleiner spul gaat allemaal in de speciale kasten.

HBY: Je spreekt van opvangbakken? Hoe zien die er uit?

EH: Het is niet zomaar een teiltje wat je er onder zet. Opvangbakken zijn speciaal voor dit doel gemaakt en moeten ook aan een paar eisen voldoen. Lely heeft gekozen voor diverse opvangbakken die jerrycans, vaten en zelfs containers kunnen opslaan en in 2 kleuren; blauw voor alkalisch en rood voor zuur.

HBY: Prima die kleuren en we kunnen uit ervaring zeggen dat die ons al veel voordeel hebben opgeleverd. Het helpt bij identificatie van het product dat je nodig hebt en voorkomt misgrijpen.

EH: Zeker, maar dat wil niet zeggen dat je het etiket niet meer hoeft te lezen. Altijd blijven doen!

HBY: Samenvattend zijn er dus tal van redenen waarom we chemie-opslag geborgd willen hebben. Producten zijn gescheiden van elkaar. Geen gevaarlijke onderlinge chemische reacties bij spil. Geen ongecontroleerde spil naar het milieu. Duidelijke plaats aanduiding. Geen verwisseling. Veiligheidsaanduidingen en hulpmiddelen direct voor handen. Beschermd tegen zon en kou. Beveiligd voor omgeving.

EH: Inderdaad. En niet alleen omdat het moet, maar vooral ook omdat we dat willen.

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top