Blog 6 “Specifieke eigenschappen”

HBY: Dan is er ook nog die kwestie van de kleuren. Lely producten zijn verpakt in specifieke kleuren. Dus rood voor zuur, blauw voor alkalisch, groen voor peroxide en grijs voor uierverzorging. Is dat internationaal voor Lely een standaard?
EH: Nee, helaas niet. Binnen Europa hebben we dat wel redelijk als standaard in kunnen voeren, maar daarbuiten zijn we daar nog niet in geslaagd. Dat ligt bijvoorbeeld aan het feit dat het soms hele grote landen zijn met andere logistiek. Of dat we deze goederen uit verschillende fabrieken krijgen.
HBY: Het is duidelijk dat we internationaal nog geen uniformiteit hebben in de kleuren van de verpakkingen. Maar waarom hecht Lely daar zo veel waarde aan?
EH: Die kleuren staan in relatie tot de specifieke eigenschappen van producten. Logen, zuren, peroxiden en andere middelen hebben allemaal hun eigen karakteristieken. Die kun je maar beter niet verwisselen als je beseft waar we ze voor gebruiken. Het gebruik van kleuren is simpelweg een extra hulpmiddel om producten van elkaar te onderscheiden. Onze motivatie is vooral gebaseerd op ervaringen: In de loop der jaren hebben we mede hierdoor op de Europese markt een aanzienlijke afname van het aantal voorvallen gezien.
HBY: Dat klinkt als muziek in de oren. En ik heb begrepen dat zowel de jerrycans als 200 liter vaten in Europa op dit concept zitten?
EH: Dat klopt. Containers van 1000 liter nog niet. Maar wat niet is, kan nog altijd komen. Ik hoop echt dat we deze keuze voor kleuren ook internationaal verder kunnen doortrekken. Ik verwacht echter dat er wel wat tijd overheen zal gaan.
HBY: Waarom moeten we ons zo druk maken over die specifieke eigenschappen?
EH: Het is niet zomaar voor de lol dat we verschillende producten hebben. Logen en zuren zijn specifiek voor de reiniging. Peroxiden voor desinfectie en uierverzorging spreekt voor zich. De samenstellingen verschillen. Die toepassingen kun je niet met elkaar uitwisselen, omdat ze zo sterk afwijken. Sommige producten zijn daardoor corrosief en kunnen etsend werken. Totaal ongeschikt voor contact met bijvoorbeeld de huid. Andere producten zijn weer mild en doen niks als het bijvoorbeeld gaat om reiniging.
HBY: Dat klinkt helaas bekend. Recent had ik nog een situatie dat iemand per ongeluk een klauwenbad-middel onder de robot had gezet. Bij de opslag stond het allemaal door elkaar, etiket niet gelezen en daardoor ging hij de mist in. Gelukkig kregen we een melding van de robot, is het snel opgelost en hebben er geen nare dingen plaats gevonden. Het was overigens wel een blauwe jerrycan.
EH: Kleuren zijn niet zaligmakend. We proberen zoveel mogelijk de kleuren te koppelen aan de specifieke eigenschappen, maar dat is voor Lely en dan nog niet eens overal. Gebruik je ook nog andere producten, dan kan ik het niet vaak genoeg zeggen: Etiket lezen, producten uit elkaar houden en een vaste plaats geven.

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top