Blog 7 “Persoonlijke beschermingsmiddelen”

EH: Wij zeggen altijd dat je voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor handen moet hebben. Is daar een wettelijk kader voor of kan iedereen dat naar eigen goeddunken invullen?
HBY: Het allerbelangrijkste is dat jezelf als veehouder beschermt. Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten en dan is het van belang altijd persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Wat mij betreft minimaal bescherming van ogen en handen. Wat precies aanbevolen wordt kun je onder andere terugvinden op het etiket, de safety datasheet en onze Lely chemiekaarten. Het vermelden van deze aanbevelingen is wel een verplichting. Of je die opvolgt is een eigen verantwoordelijkheid.
EH: Veronderstel dat ik een van de werknemers ben en een deel van mijn taken is dat ik de voorraad van reinigings- en desinfectiemiddelen moet bijhouden. Moet ik dan ook zelf zorgen voor mijn persoonlijke beschermingsmiddelen?
HBY: In de meeste gevallen hoef je dat niet. Sterker nog; in tal van landen zijn werkgevers verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen aan werknemers. Je mag strikt genomen als werknemer zelfs weigeren deze taken uit te voeren als die persoonlijke beschermingsmiddelen er niet zijn.
EH: Mag de werkgever mij dan ook verplichten dat ik die moet gebruiken?
HBY: In sommige landen wel. Ik zou als werkgever in ieder geval de risico’s en gevolgen duidelijk uitleggen. Want let op: als je dan als werknemer iets overkomt en je hebt geen gebruik gemaakt van die persoonlijke beschermingsmiddelen, dan draai je er ook zelf helemaal voor op. Maar waarom het risico lopen? Het is een kleine moeite.
EH: Helemaal met je eens. Gelukkig beseft het merendeel van gebruikers waar ze mee bezig zijn en nemen de juiste voorzorgsmaatregelen. Daarover gesproken: Heb jij een soort top 5 van voorzorgsmaatregelen?
HBY: Als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen heb ik die wel. Bovenaan staat bij mij oogbescherming. Denk aan een veiligheidsbril of gelaatsmasker. Het maakt mij niet uit welke vorm, maar bescherming van ogen is voor mij prioriteit no.1. Dan volgen handschoenen, veiligheidsschoenen, kleding en hoofdbescherming. 
EH: Ik ga ervan uit dat de veehouder zelf deze attributen dient aan te schaffen. Kan hij hiervoor bij Lely aankloppen?
HBY: Lely levert het hoognodige; oogbescherming en handschoenen. Het is in veel gevallen interessanter om de overige items lokaal aan te schaffen.
EH: Daar kan ik mij iets bij voorstellen. Een veehouder vertelde mij onlangs dat hij hiervoor een gespecialiseerd bedrijf als leverancier heeft gekozen. Makkelijk, want die heeft ook aanvullende artikelen in het programma die je ook graag bij de hand wil hebben. Denk aan de EHBO-koffer, oogdouche en stickers voor veiligheidsaanduidingen.
HBY: Inderdaad. Persoonlijke beschermingsmiddelen is 1, maar mocht er toch iets gebeuren wil je ook graag kunnen beschikken over attributen die helpen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top