Het belang van volledig melken in samenhang met het behouden of bereiken van een goede uiergezondheid

Bij Lely zijn we ervan overtuigd dat een volledige melking heel belangrijk is voor een goede uiergezondheid. We hebben daarom het Lely borstel-concept en het afnameproces ontwikkeld. In dit artikel leggen we uit hoe deze functies van de Lely Astronaut een gezond uier van uw koeien ondersteunen.

articles

Stimulatie

De Lely Astronaut gebruikt twee borstels om de spenen te reinigen en de melkstroom te stimuleren. De borstels maken niet alleen de spenen schoon, maar kunnen ook de onderkant van het uier reinigen. Na stimulatie van elke koe worden de borstels gedesinfecteerd om kruisbesmetting te voorkomen.

Adequate stimulatie van de spenen is belangrijk voor een goede start van het melkproces. Een snelle toename van de melkstroomsnelheid en een continue melkstroomsnelheid aan het begin van een melking verhogen de capaciteit van de robot, verlagen het risico van overmatig melken (waarbij de robot blijft melken terwijl er geen melk meer uit het uier komt) en beperken de hoeveelheid restmelk (de melk die na het melken in het uier achterblijft) vanwege het verstopping van de speen.

Afname

Een voordeel van automatisch melken met de Lely Astronaut is dat de tepelbekers per afzonderlijk kwartier worden verwijderd op basis van melksnelheid (omdat de melkgift en melksnelheid per kwartier kunnen verschillen). Het gelijktijdig afnemen van de tepelbekers op uierniveau leidt tot grotere verschillen tussen de kwartieren in overmatig melken of restmelk vergeleken met afnemen van de tepelbekers op per kwartier (Boloña & Upton, 2020). Afnemen van de tepelbekers per kwartier helpt overmatig melken of onvolledige melkingen te voorkomen.

Overmatig melken kan resulteren in een slechtere speenconditie of in speenpuntvereelting(Hillerton et al., 2002).  Speenpuntvereelting verhoogt het risico van infectie van de melkklieren (Cerqueira et al., 2018) voor zowel klinische als subklinische mastitis en dus van een verhoogd somatisch celgetal (Pantoja et al., 2020). Met de Lely Astronaut worden kwartieren afzonderlijk gemolken. Afzonderlijk melken van de kwartieren beperkt overmatig melken tot een minimum en is goed voor de uiergezondheid (Persson Waller et al., 2003).

Een onvolledige melking (waarbij melk na het melken achterblijft in het uier) resulteert in meer restmelk. Koeien die melk lekken zijn gevoeliger voor nieuwe infecties dan koeien die dat niet doen (Klaas et al., 2005). Onvolledige melkingen leiden tot een hoger somatisch celgetal (Penry et al., 2017).

Conclusie

Het verzamelen van melksnelheidsgegevens per kwartier ondersteunt de Lely Astronaut bij het uitvoeren van volledige melkingen. Het uitvoeren van een volledige melking, door het voldoende stimuleren van de spenen en het op het juiste moment afnemen van de tepelbekers, helpt de uiers van uw koeien in optimale conditie te houden en ondersteunt daarmee de uiergezondheid op uw bedrijf.

 


 

Boloña, P. S., & Upton, J. (2020). Effects of simulated quarter and udder teat cup removal settings on strip milk and milking duration in dairy cows. Journal of Dairy Science, 103(5), 4446–4454. https://doi.org/10.3168/jds.2019-17266

Cerqueira, J. L., Araújo, J. P., Cantalapiedra, J., & Blanco-Penedo, I. (2018). How is the association of teat-end severe hyperkeratosis on udder health and dairy cow behavior? Revue de Medecine Veterinaire, 169(1–2), 30–37.

Hillerton, J. E., Pankey, J. W., & Pankey, P. (2002). Effect of over-milking on teat condition. Journal of Dairy Research, 69(1), 81–84. https://doi.org/10.1017/S0022029901005386

Klaas, I. C., Enevoldsen, C., Ersbøll, A. K., & Tölle, U. (2005). Cow-Related Risk Factors for Milk Leakage. Journal of Dairy Science, 88(1), 128–136. https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(05)72670-9

Pantoja, J. C. F., Correia, L. B. N., Rossi, R. S., & Latosinski, G. S. (2020). Association between teat-end hyperkeratosis and mastitis in dairy cows : A systematic review. Journal of Dairy Science, 103(2), 1843–1855. https://doi.org/10.3168/jds.2019-16811

Penry, J. F., Endres, E. L., Bruijn, B. De, Kleinhans, A., Crump, P. M., Reinemann, D. J., & Hernandez, L. L. (2017). Effect of incomplete milking on milk production rate and composition with 2 daily milkings. Journal of Dairy Science, 100(2), 1535–1540. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11935

Persson Waller, K., Westermark, T., Ekman, T., & Svennersten-Sjaunja, K. (2003). Milk Leakage—An Increased Risk in Automatic Milking Systems. Journal of Dairy Science, 86(11), 3488–3497. https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(03)73953-8

Top