Hoe de Lely MQC bijdraagt aan een optimale uiergezondheid

De Lely MQC (Milk Quality Control, melkkwaliteitscontrole) stelt afwijkingen in de melk vast. Dit draagt bij aan de detectie van mastitis op basis van kleur en geleidbaarheid. Voortdurend inzicht in de melkkwaliteit en de prestaties van het melken maakt het makkelijker om de koegezondheid in de gaten te houden en, indien nodig, in een vroeg stadium in te grijpen.

articles

De MQC is onderdeel van de robotarm. Tijdens het melken wordt de melk per kwartier voortdurend en in realtime bewaakt. Dit levert niet alleen essentiële informatie op over mastitisindicaties, maar geeft ook een indicatie van de vet- en eiwitpercentages.

In dit artikel bespreken we metingen van de kleur en geleidbaarheid van de melk en hun relatie tot uiergezondheidsattenties in Lely Horizon. 

Kleurmetingen van melk

De kleur van de melk wordt gemeten met behulp van LED licht. Dit wordt ook optische transmissie genoemd (Afbeelding 1). Op basis van de hoeveelheid licht en de bepaalde kleurtypen die door de melk worden ontvangen, wordt de melk gecontroleerd op afwijkingen (Afbeelding 2).  Bloedmelk, biest en melk met een afwijkende kleur (bijvoorbeeld door mastitis) worden gemakkelijk opgespoord en kan, indien nodig, automatisch worden gescheiden.


De kleurmetingen worden vergeleken met kudde gemiddelden. Er is een gemiddelde van optische waarden per speen het gemiddelde van spreiding van optische waarden op kudde niveau. Deze gemiddelden worden bij elke nieuwe meting (lees: melking) bijgewerkt. Als de meting teveel afwijkt, genereert Lely Horizon automatisch een attentie.

Afbeelding1.png
Lely__MQC.JPG

Geleidbaarheid

Afwijkingen in de elektrische geleidbaarheid van melk kunnen worden gebruikt om klinische mastitis te voorspellen (Milner et al., 1997). Als het uier ontstoken raakt, wijzigt de samenstelling van de melk. Dit veroorzaakt onder meer een toename van Na+ en Cl- in de melk en een afname van K+ (Ogola et al., 2007). In Horizon wordt een geleidbaarheidsattentie gegeven als de absolute en gemiddelde geleidbaarheid van het kwartier hoger zijn dan die van het kwartier met de laagste geleidbaarheid (standaard 20%).

De rapporten in Horizon tonen de parameters voor elk afzonderlijk kwartier. De gebruikte indicatoren zijn geleidbaarheid en kleur. Voor de informatie die in de Horizon-rapporten wordt weergegeven, gelden een paar vuistregels:

  • Potentiële klinische mastitis: geleidbaarheid hoger dan 100 (70 is normaal), kleurattentie en separatie-advies.
  • Potentiële subklinische mastitis: geleidbaarheid tussen 90 en 100 in combinatie met een hoog celgetal.
  • Potentiële E. coli en Klebsiella: afwijkende kleurcode en normaal geleidbaarheidsniveau.

In Horizon

Het sensorsysteem controleert melk op verschillende andere parameters en maakt het mogelijk de uiergezondheid van elke koe per kwartier in de gaten te houden met behulp van de Lely-managementsoftware. Horizon verwerkt de gegenereerde informatie tot bruikbare, gecombineerde attentielijsten en -taken. Alle koeien die aandacht nodig hebben, worden vermeld in de gezondheidstaken (rapport 10).  In de taak uiergezondheid (rapport 12) worden attenties met betrekking tot kleur en geleidbaarheid (en dus met betrekking tot uiergezondheid) van de afgelopen 24 uur weergegeven. 

Conclusie

Kleur- en geleidbaarheidssensoren in de MQC zijn hulpmiddelen bij het identificeren van afwijkingen in de melk, wat een vroege detectie van mastitis ondersteunt. Voortdurend inzicht in de melkkwaliteit en de prestaties van het melken maakt het makkelijker om de koegezondheid in de gaten te houden en, indien nodig, in een vroeg stadium in te grijpen. Een snelle behandeling in reactie op een vroege detectie van mastitis kan de ernst van de aandoening beperken, waardoor mogelijk minder melk verloren gaat.


 

Milner, P., Page, K. L., & Hillerton, J. E. (1997). The Effects of Early Antibiotic Treatment Following Diagnosis of Mastitis Detected by a Change in the Electrical Conductivity of Milk. Journal of Dairy Science, 80(5), 859–863. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(97)76008-9

Ogola, H., Shitandi, A., & Nanua, J. (2007). Effect of mastitis on raw milk compositional quality. Journal of Veterinary Science, 8(3), 237–242. https://doi.org/10.4142/jvs.2007.8.3.237

 

Top