Uiergezondheid in Lely Horizon voor melkkoeien

De Lely Astronaut verzamelt diverse gegevens via MQC (link) en MQC-C (link). Niet alleen gegevens van de melkrobot worden verzameld, maar ook van andere apparaten, zoals de Lely Qwes-koehalsband. Op basis van de gegevens worden koeien uitgefilterd die aandacht nodig hebben, zodat u als melkveehouder uw waardevolle tijd kunt besteden aan koeien die dat echt nodig hebben. Het managementsysteem doet echter nog meer. Het geeft ook advies om u te helpen de juiste beslissingen te nemen. In dit artikel geven we uitleg over deze functies in Horizon.

articles

Attenties vinden

Als in de melk van een koe afwijkende waarden worden gemeten, wordt dat weergegeven in het Lely-managementprogramma Horizon. Attenties worden weergegeven in rapporten 10, 12 en 23. Afgezien van deze rapporten worden melkkwaliteits-attenties ook getoond in de grafiek Melkkwaliteit in de specifieke koekaart. Deze rapporten helpen de melkveehouder te focussen op de koeien die echt aandacht nodig hebben.

  • 10 - Gezondheidsrapport: Rapport 10 combineert alle in het bedrijf beschikbare sensorgegevens en informatie in een enkel overzicht. Het geeft aan welke koeien aandacht nodig hebben. Het rapport maakt onder meer gebruik van parameters als afwijkingen in de melkgift, geleidbaarheid, melkkleur, melktemperatuur en de tijd dat een koe afwezig was van de Astronaut om de attenties en ziektekans te berekenen. We raden aan alle koeien die in het rapport worden vermeld, te controleren. Aan de hand van dit rapport kunt u als melkveehouder zich focussen op de koeien die echt uw aandacht nodig hebben. We raden aan dit rapport twee keer per dag te controleren.
  • 12 - Werklijst uiergezondheid: Dit rapport geeft een overzicht van alle attentiemeldingen voor uiergezondheid over de afgelopen 24 uur. Het doel van dit rapport is melkveehouders de gelegenheid te bieden om snel te handelen, dat wil zeggen de ernst van de mastitis te beperken of het type behandeling te beïnvloeden door snel met een behandeling te starten. We raden aan dit rapport twee keer per dag te bekijken.
  • 23 - Analyse uiergezondheid: Een overzicht van de uiergezondheidsparameters van alle koeien (inclusief oude attentiemeldingen voor uiergezondheid) vindt u in rapport 23 – Analyse uiergezondheid. Rapport 12 is gericht op kortetermijnactie en rapport 23 op lange termijn attenties. We raden aan deze lijst ten minste eens per week te controleren.
  • Koekaart - Grafiek melkkwaliteit: U kunt rechtstreeks naar een specifieke koekaart gaan door het diernummer in de voornoemde rapporten te selecteren. In de grafiek Melkkwaliteit van de koekaart kunt u zien of er voor deze koe melkkwaliteits attenties zijn. De grafiek geeft een overzicht van de melkkwaliteit gedurende de afgelopen weken. Geleidbaarheidsparameters en celgetal-attenties (indien van toepassing) worden voor elk afzonderlijk kwartier gegeven. Met deze grafiek kunnen attenties gemakkelijk worden geïdentificeerd en kunnen de melkkwaliteitshistorie en -trends worden bekeken.

Behandelplannen

Horizon helpt de melkveehouder zich te focussen op koeien die aandacht nodig hebben. Als gevallen van mastitis behandeld moeten worden, raden we aan de behandelplannen in Lely Horizon te gebruiken. Dit zijn meer dan alleen registraties van de medicijnen die u op het bedrijf gebruikt. Het zijn protocollen die de stappen of acties beschrijven waarmee een specifieke aandoening effectief kan worden behandeld of voorkomen. Als u een behandelplan toewijst aan een koe, worden alle gebruikte medicijnen geregistreerd, worden automatische taken gegenereerd voor de Astronaut (zoals melkseparatie of een hittereiniging na het melken van een koe die onder behandeling is) en worden automatische herinneringen verzonden als de volgende actie moet worden uitgevoerd. Voorbeelden van dergelijke acties zijn het toepassen van de volgende behandeling (beschikbaar in de taak Gezondheidsbehandeling), het uitvoeren van een fysieke controle of het na een bepaald aantal dagen of uur op rapport zetten van de koe. Dit is bijvoorbeeld relevant als een koe een medicijn krijgt dat na 24 uur opnieuw moet worden toegediend.

Door met behulp van behandelplannen een goede registratie bij te houden van de behandeling van een aandoening, verkrijgt u bedrijfsspecifieke inzichten in de gezondheid van uw kudde. Rapporten zijn beschikbaar over ziektegevallen per ziektecategorie en over medicijngebruik. Deze rapporten helpen bij het analyseren de gezondheid van de kudde en het identificeren van manieren om die te verbeteren.

Afbeelding2.png

 

Taakgericht werken

Bedrijfsstructuren zijn de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd; kuddes zijn gemiddeld groter geworden en melkveehouders vinden andere manieren om hun werk te doen. Als een gevolg daarvan zijn steeds meer melkveebedrijven afhankelijk van ingehuurde arbeid. Een regelmatige professionele communicatie en de implementatie van bedrijfsspecifieke protocollen zijn onmisbaar om menselijke fouten tot een minimum te beperken en een consistente werkwijze te waarborgen. Horizon gebruikt daarom een taakgebaseerde structuur. Rapport 10 is bijvoorbeeld geïntegreerd in de taak Gezondheidsrapport en rapport 12 is geïntegreerd in de taak Uiergezondheid.

 

Afbeelding3.png
Top