Automatische tochtigheidsregistratie

Automatische tochtigheidsregistratie registreert wanneer de koe tochtig was, maar er geen actie is ondernomen. Enkele uren nadat de koe een tochtigheidspiek had, verdwijnt ze uit het tochtigheidsrapport en wordt deze automatische geregistreerd. Deze registratie heeft enige vertraging om u voldoende tijd te geven deze koe op het rapport te herkennen en eventueel inseminatie toe te passen.

tochtregistratie.png
  • De rode pieken in de gedragsgrafiek op de koekaart geven een tochtigheidskans aan en de gele icoontjes geven aan dat er een tochtigheid of inseminatie heeft plaatsgevonden.
  • Verder worden reproductiegebeurtenissen geregistreerd onder de gebeurtenissen op de koekaart. Deze filtergroep wordt in het geel weergegeven.

U kunt de automatische tochtregistratie activeren in de reproductie-instellingen op de beheerpagina. Na activering worden de koeien waarbij de ''drempel aandacht tochtigheidskans'' wordt gepasseerd, als tochtig geregistreerd. Als de ''drempel tochtigheidskans'' laag is ingesteld, zullen er meer tochtige koeien worden geregistreerd.

tochtregistratie aanvinken.png

Contact

Neem contact met ons op bij vragen over dit artikel, de optimalisatie van onze producten of begeleiding bij uw bedrijfsvoering.

Kristof van Bouwel

Tel. 06 82 57 23 05 kvanbouwel@lelycenterbunschoten.nl

Jessica den Hertog

Tel. 06 46 88 96 40 jdenhertog@lelycenterbunschoten.nl

Gerrieke van den Bosch

Tel. 06 4502 1112 gvandenbosch@lelycenterbunschoten.nl

Top