Automatische attentielijst vruchtbaarheidscontrole Lely Horizon

Automatische attentielijst vruchtbaarheidscontrole

Als de dierenarts langskomt voor de vruchtbaarheidscontrole, kunt u Lely Horizon gebruiken om automatisch een attentielijst te genereren met koeien die specifieke aandacht nodig hebben met betrekking tot vruchtbaarheid. Deze lijst is te allen tijde beschikbaar. Dit zijn uiteraard de koeien ´x´ dagen na inseminatie, maar ook koeien die te lang ´open´ staan of te lang na afkalven geen tocht hebben getoond.

Afbeelding1.png

Automatische drachtbevestiging (tags voor activiteitsmeting vereist)

Het doel van de automatische drachtbevestiging is om koeien te markeren als ''auto-drachtig''. Dit geldt voor koeien die momenteel de status ''geïnsemineerd'' hebben waarbij het systeem geen tochtigheidspiek heeft gezien sinds inseminatie. Het voordeel van deze functionaliteit is dat er minder koeien door de dierenarts op dracht moeten worden gecontroleerd.

De criteria van de automatische drachtbevestiging zijn:

 • Vanaf 42 dagen na de laatste inseminatie (waarschijnlijk auto-drachtig).
 • Alleen als er geen activiteitsblok van 8 uur is > tochtigheidsdrempel (lactatie-instellingen).
 • Na 48 dagen wordt “Waarschijnlijk auto-drachtig” > “Auto-drachtig”.

Als er na 48 dagen een activiteit / tochtigheidspiek optreedt, verandert/verwijdert Horizon de drachtstatus niet, maar komt ze op de tochtigheid & inseminatietaak. Als de koe na 42 dagen niet is geïnsemineerd maar ze had wel een activiteitspiek, dan markeert het systeem de koeien als “Niet drachtig”, maar laat ze deze gewoon in de status: “geïnsemineerd''.

Afbeelding2.png

Automatische Drachtbevestiging (zonder tags voor activiteitsmeting)

Zelfs zonder activiteitsmeting, kunt u Horizon gebruiken om automatisch aan te geven of een koe wel of niet drachtig is door de "Automatische drachtbevestiging" te gebruiken. Horizon houdt bij wanneer een koe voor het laatst is geïnsemineerd. Wanneer een koe meer dan 60 dagen niet is geïnsemineerd, wordt ze als drachtig gemarkeerd. Het aantal dagen dat nodig is om een koe aan te geven als drachtig, kan worden gewijzigd op de pagina met reproductie-instellingen.

Afbeelding3.png

Als een koe wordt verdacht van verwerpen, verschijnt ze op de reproductietaak en rapport 34. Het doel van ''Verdacht van verwerpen'' is om koeien onder de aandacht te brengen waarbij het systeem een tochtigheid heeft gezien (door een koe met een status drachtig) zo kan ze worden gecontroleerd door een dierenarts.

Het veld ''Reden'' wordt weergegeven als ''Tocht na dracht''. De status van de koe verandert niet, deze blijft op de status: drachtig.

De criteria wanneer de koe wordt opgehaald als ''Verdacht van verwerping'' is als volgt:

 • Activiteiten van de afgelopen 50 dagen worden geëvalueerd.
  • Aleen voor ''drachtig en autodrachtig''.
  • Tocht die plaatsvindt voor drachtcontrole worden genegeerd.
 • Elke activiteitspiek boven de drempel en >=8 uur wordt beschouwd als een ''tocht''.
  • Als meerdere koeien tegelijkertijd tochtgedrag vertonen, wordt dit uitgesloten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de eerste keer grazen.
Afbeelding4.jpg

Contact

Neem contact met ons op bij vragen over dit artikel, de optimalisatie van onze producten of begeleiding bij uw bedrijfsvoering.

Kristof van Bouwel

Tel. 06 82 57 23 05 kvanbouwel@lelycenterbunschoten.nl

Gerrieke van den Bosch

Tel. 06 4502 1112 gvandenbosch@lelycenterbunschoten.nl

Top