De voordelen van automatisch voeren

Het gebruik van een voerrobot voor koeien heeft verschillende potentiële voordelen. In onze jarenlange ervaring zijn de onderwerpen die wij hier behandelen dé belangrijkste voordelen die wij zien op het moment dat een veehouder overstapt van conventioneel naar automatisch voeren. Succes is gedefinieerd met het verhogen van de arbeidsvreugde, de voerefficiëntie en het verbeteren van het dierenwelzijn en de melkgift.

Inhoudsopgave

Reden 1:

Verbeterde voerefficiëntie

De voerefficiëntie is de hoeveelheid voer die een koe nodig heeft voor het produceren van melk. Automatische voersystemen kunnen op een aantal manieren helpen de voerefficiëntie te verbeteren:

1. Frequent voeren: wanneer koeien maar een enkele keer per dag voer krijgen, kan dit leiden tot meer pH-schommelingen in de pens, wat een verminderde voerefficiëntie veroorzaakt. Door frequenter kleinere porties te voeren hebben koeien constant toegang tot vers voer, dit helpt om hun spijsvertering te optimaliseren en efficiënter te doen werken.

2. Consistent voeren: door ervoor te zorgen dat koeien een consistent en uitgebalanceerd rantsoen krijgen worden de voedingsstoffen beter benut. Een automatisch voersysteem helpt u om het juiste rantsoen, in de juiste hoeveelheid én op de juiste tijd te geven. Ditzelfde resultaat is moeilijk te behalen bij handmatig voeren, omdat het lastig kan zijn om ervoor te zorgen dat elke koe dezelfde hoeveelheid voer krijgt.

3. Nauwkeurig voeren: door nauwkeurige hoeveelheden voer af te geven, kan een automatisch voersysteem zorgen dat koeien in alle groepen de juiste hoeveelheid voer binnenkrijgen wat het risico op ketose of pens verzuring vermindert. Dit helpt de algehele efficiëntie van het voergebruik te verbeteren en de kosten voor het voer te verlagen.

Reden 2:

Verhoogde melkproductie

Een goed rantsoen is essentieel voor een goede melkproductie bij koeien. Koeien die een uitgebalanceerd rantsoen krijgen dat voldoende energie, eiwitten en andere essentiële voedingsstoffen bevat, zullen eerder meer melk produceren dan koeien die onvoldoende kunnen vreten of een rantsoen van slechte kwaliteit krijgen.

Automatische voersystemen kunnen helpen de melkproductie te verhogen door koeien te allen tijde toegang te geven tot de juiste hoeveelheid en soorten rantsoen. Dit helpt koeien de voedingsstoffen binnen te krijgen die ze nodig hebben om de melkproductie te maximaliseren.

Naast het leveren van de juiste voedingsstoffen, kunnen automatische voersystemen het risico op voer gerelateerde problemen, die de gezondheid en de melkproductie van koeien beïnvloeden verminderen.

Reden 3:

Verbeterd dierenwelzijn

Een consistent en uitgebalanceerd rantsoen zorgt er voor dat koeien de voedingsstoffen binnenkrijgen die ze nodig hebben om een goede gezondheid te behouden en de melkproductie te maximaliseren. Bovendien kan consequent voeren het risico op voergerelateerde problemen helpen te verminderen en bijdragen aan minder concurrentie aan het voerhek.

Door de juiste hoeveelheid en soort voer te geven, kunnen automatische voersystemen de voedingswaardes van koeien helpen verbeteren. U kunt het systeem instellen om een juiste balans te vinden tussen de verschillende voedingsstoffen die de koeien nodig hebben om een positieve invloed te geven op hun gezondheid. Hiermee kunt u de kans op voergerelateerde problemen zoals indigestie of pensverzuring helpen te verminderen. Neem voor het bepalen van de juiste hoeveelheid en voersoort contact op met uw Farm Management Specialist en lokale voeradviseur.

Tijdens handmatig voeren kunnen er gevechten ontstaan om voerplaatsen, vanwege drukte en overbezetting.

Door het constant en vers voeren van koeien, helpt een automatisch voersysteem ook de concurrentie bij het voerhek te verminderen. Hierdoor wordt het risico op stresssituaties en verwondingen door voergerelateerde gevechten kleiner. Dit biedt koeien lager in de rangorde voldoende gelegenheid om te vreten, wat kan bijdragen aan een betere start van uw vaarzen.

Reden 4:

Gedetailleerde datamonitoring

De data die een automatisch voersysteem verzamelt, kunnen praktisch en overzichtelijk in het gekoppelde managementprogramma worden uitgelezen.

Het systeem monitort het verbruik van voercomponenten, de voeropname, voerefficiëntie, het rantsoen per groep, en het vreet- en herkauwgedrag van de koeien. Door de beschikbaarheid van actuele gegevens op elk moment van de dag, kunt u of uw voeradviseur nauwkeurig bijsturen en op basis van relevante gegevens beslissingen nemen voor uw voerstrategie.

Reden 5:

Arbeidsbesparing

Ondanks dat er nog steeds enkele arbeidstaken nodig zijn om een voersysteem te besturen en onderhouden, kan het automatische voersysteem u tijd en arbeid besparen doordat u de koeien niet meer handmatig hoeft te voeren.

Met een automatisch voersysteem wordt het voer op vaste intervallen verstrekt, of voert deze naar behoefte zodra deze met een voerhoogtesensor meet dat er te weinig voer aan het voerhek ligt. Zo hoeft u geen tijd te besteden aan het handmatig controleren, doseren en verdelen van voer, waardoor er tijd vrijkomt voor andere taken op uw melkveebedrijf.

Reden 6:

Vermindering restvoer en minder kosten

Door het systeem in te stellen om specifieke hoeveelheden voer te geven die aansluiten bij de behoeften van de koeien, wordt er niet te veel uit gedoseerd.

Dit helpt ervoor te zorgen dat het voer vers blijft en vermindert de kans op broei. Dit leidt tot een vermindering van voerverliezen wat kan resulteren in verlaagde voerkosten.

 

Conclusie

Lely__Lely-Farm-Willms-rep--74--1629-1920px.JPG

De voordelen van automatisch voeren

Automatische voersystemen kunnen verschillende voordelen voor u en uw koeien opleveren, waaronder verbeterde voerefficiëntie, verhoogde melkproductie, arbeidsbesparing, verbeterd dierenwelzijn, consistent voeren en de mogelijkheid tot gedetailleerde datamonitoring.

Door te werken met een automatisch voersysteem kunt ook u ervoor zorgen dat uw koeien te allen tijde toegang hebben tot de juiste hoeveelheid en soort voer, wat helpt bij het verbeteren van hun gezondheid en productiviteit en het verminderen van de voedselverspilling en voedingskosten. Het is echter belangrijk om u juist te laten infomeren over de mogelijkheden en het onderhoud toe te wijzen aan een daarvoor gecertificeerde monteur. Zo zorgt u ervoor dat het systeem maximaal en effectief benut wordt.

Heeft u nog vragen of wilt u bespreken wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn? Neem dan gerust contact met ons op.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

En blijf altijd op de hoogte van exclusieve acties en productinformatie.

Aanmelden
Top