Voorkom hittestress bij melkvee

Voor melkvee ligt de optimale buitentemperatuur tussen -5°C en 18°C. Bij een temperatuur van 20°C en een vochtigheid van 80% heeft een koe al last van hittestress.

Hittestress heeft invloed op de activiteit, melkproductie en gezondheid van koeien. Als gevolg van hittestress neemt het aantal vrijwillige bezoeken van koeien aan de robot af; dat heeft een negatief effect op het bedrijfsresultaat.

De effecten van hittestress op koeien

Om overtollige warmte af te voeren, versnelt een koe zijn ademhaling en gaat hij hijgen. Dit gaat gepaard met een verhoogde speekselproductie, wat de opslagcapaciteit vermindert en het risico op pensverzuring vergroot. Koeien die hittestress ervaren, rusten dagelijks twee tot drie uur minder. Wanneer koeien rechtop staan, kunnen ze gemakkelijker ademhalen en overtollige warmte afvoeren.

Maatregelen ter voorkoming van hittestress

Water
Bij hoge temperaturen en hittestress drinken koeien meer water. Hoogproductieve koeien kunnen tot 200 liter per dag drinken. De waterbehoefte van een koe per dag is ongeveer vier keer de dagelijkse melkproductie. Minstens 10% van de kudde moet tegelijkertijd kunnen drinken, bij voorkeur uit grote open waterbakken die gemakkelijk bereikbaar zijn. Controleer dagelijks de kwaliteit en zuiverheid van het water. Plaats drinkbakken in stallen met een melkrobot, zodat koeien direct na het melken kunnen drinken. Zorg ervoor dat het koeverkeer niet wordt gehinderd door drinkende koeien door de waterbakken op de juiste plek te plaatsen.

maxresdefault.jpg
Boetech waterbak


Ventilatie
Koeien hebben ventilatie nodig om af te koelen. In open stallen is natuurlijke ventilatie vanaf de zijkant effectief, samen met mechanische ventilatie vanaf 20°C. Tunnelventilatie is ook handig in hete klimaten. Isolatie van het staldak helpt ook om de binnentemperaturen te verlagen. Koeien kunnen worden besproeid met water om af te koelen (> 26°C), maar dit moet op gezette tijden gebeuren en in combinatie met mechanische ventilatie om te voorkomen dat de uiers nat worden. De robotinstallatie moet optimaal zijn voor de koeien, wat betekent dat er geen direct zonlicht mag zijn en er mogelijkheid moet zijn om het gebied rondom de robot te koelen of ventileren.

Naamloos_panorama-1_LOWRES.jpg
Ventilator in robotruimte

 

Voermanagement
Melkkoeien nemen minder voer op als ze oververhit raken, wat de verhouding tussen krachtvoer en ruwvoer verstoort en leidt tot een lage pH in de pens. Een afname in ruwvoeropname resulteert ook in een mogelijk productiedaling.

Als de melkproductie tijdens de warme periode afneemt, adviseren we om de maximale afname per dag te verminderen om te voorkomen dat koeien in een negatieve cyclus terechtkomen.

Ga hiervoor in Horizon naar ´Beheren > Voer > Voersoort instellingen´ en wijzig de voergift naar 0,01.
 Vergeet dit naderhand niet weer terug te zetten. 

Schermafbeelding 2023-06-21 141510.png
Horizon voersoortinstellingen

Beweiding
Het is verstandig om koeien tijdens extreme hitte alleen 's nachts of tijdens de koelere delen van de dag (avond en vroege ochtend) in de wei te laten grazen. Tijdens hun verblijf in de wei is het van essentieel belang dat ze te allen tijde toegang hebben tot voldoende schaduw en vers water.

Voorkom een oververhitte compressor

Tip 1:
Zet de compressor in een koele (goed) geventileerde ruimte. 
Op de warmste zomerdagen kan dit aangevuld worden door een ventilator bij te plaatsen.
In normale omstandigheden heeft het compressorelement al 100 C. Door een hoge omgevingstemperatuur wordt de maximumtemperatuur sneller overschreden.

Tip 2:
Aan de bovenkant van de compressor bevinden zich ventilatoren die de warmte afvoeren. Echter komt deze warmte terug in de ruimte en wordt dan via het aanzuigfilter terug in de scroll gezogen.
Met isolatiepanelen de warme lucht afvoeren vermindert dit probleem.

vlcsnap-2022-07-15-08h52m47s093.png

Contact

Neem contact met ons op bij vragen over dit artikel, de optimalisatie van onze producten of begeleiding bij uw bedrijfsvoering.

Kristof van Bouwel

Tel. 06 82 57 23 05 kvanbouwel@lelycenterbunschoten.nl

Gerrieke van den Bosch

Tel. 06 4502 1112 gvandenbosch@lelycenterbunschoten.nl

Ook interessant voor u

De toegevoegde waarde van celgetalbepaling.

Verbeter de aansluitpogingen van de melkrobot.

Verbeter de zuurtegraad.

Top