Voorkomen van antibiotica in melk

Plaatselijke wet- en regelgeving omtrent antibiotica residuen in melk worden steeds strenger. Overschrijding van de maximum residugehalten (MRL) vormt een risico voor de voedselveiligheid en kan resulteren in een boete. Steeds meer zuivelverwerkers testen de melk op MRL per werkzame stof, en de gevoeligheid van deze tests neemt toe. Lely spant zich in om overschrijding van het aantal MRL in de melk te voorkomen. De acties verschillen per Astronaut. In onderstaande rubrieken vindt u de betreffende acties voor uw Astronaut.

Het bijwerken van uw Astronaut en/of protocollen volgens de nieuwe normen helpt u om melk van hoge kwaliteit te produceren. Hoewel Lely niet aansprakelijk is voor schade of verlies als gevolg van het niet naleven van de instructies of een wijziging in de geldende vereisten, willen we u helpen door richtlijnen te verstrekken om te werken volgens de vastgelegde protocollen zoals beschreven in dit artikel.

Hete spoeling

Soms moet een koe worden behandeld met antibiotica. Een toenemend aantal antibiotica voor koeien is op oliebasis; residuen van antibiotica op oliebasis zijn moeilijker te verwijderen dan residuen van antibiotica zonder oliebasis. Derhalve kunnen er residuen in het systeem achterblijven. Een aantal jaren geleden introduceerden we de optie 'hittereiniging' voor de Lely Astronaut A4 en de Lely Astronaut A5. Met deze optie wordt het systeem gespoeld met heet/warm water en chemicaliën, die de antibioticaresten uit het systeem verwijderen. De spoeling voorkomt dat de melk die vervolgens in de tank stroomt besmet raakt met antibiotica.  

Wanneer de ‘hittereiniging’ niet is ingeschakeld, voert de robot automatisch een standaard lokale reiniging uit na het melken van koeien waarvan de melk is gesepareerd. Deze automatische lokale reiniging betreft eenmalig spoelen met koud water. De standaard reiniging verwijdert residuen van medicijnen op oliebasis minder goed dan een hittereiniging. 

Voor een goede reiniging moet u de juiste instellingen voor de medicijnen instellen en de optie 'hittereiniging' inschakelen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid antibioticaresiduen in de tank ruim onder de MRL blijft. 

Instellen van de hittereiniging

Tijdens het opstellen van een behandelplan voor uw koeien en het invoeren van medicijnen in de Medicijnenbibliotheek, wordt u gevraagd om vast te stellen of dat specifieke medicijn een 'hittereiniging' vereist. Activering van de hittereiniging wordt met name aanbevolen voor medicijnen op oliebasis, die intramammair worden toegediend. Als de optie 'hittereiniging' is ingeschakeld, wordt de robot automatisch gespoeld met heet/warm water en chemicaliën na het melken van koeien die met dit medicijn zijn behandeld.

Raadpleeg hier het informatieblad ''Instruction card Hittereiniging'' voor meer informatie over het correct inschakelen van de hittereiniging.

 

Let op: de standaardinstelling voor een hittereiniging in Lely Horizon is 'Nee', omdat dit een extra functie is. Deze functie vereist ten minste de softwareset 1.8 voor de Lely Astronaut A5. Indien nodig, kunt u een software-update aanvragen via het Lely Center.

Contact

Neem contact met ons op bij vragen over dit artikel, de optimalisatie van onze producten of begeleiding bij uw bedrijfsvoering.

Kristof van Bouwel

Tel. 06 82 57 23 05 kvanbouwel@lelycenterbunschoten.nl

Jessica den Hertog

Tel. 06 46 88 96 40 jdenhertog@lelycenterbunschoten.nl

Gerrieke van den Bosch

Tel. 06 4502 1112 gvandenbosch@lelycenterbunschoten.nl

Ook interessant voor u

De toegevoegde waarde van celgetalbepaling.

Automatische attentielijst vruchtbaarheidscontrole.

Verbeter de zuurtegraad.

Top