deel 1

Niet alleen de groeiende bevolking en daarmee de vraag naar meer voedsel, maar ook de kwaliteit van arbeid wordt een steeds grotere uitdaging. Groei en efficiëntie zijn de sleutelwoorden. Door veehouder, koe, technologie en wereldwijde kennis aan elkaar te koppelen begeleiden wij grotere melkveebedrijven om op de meest efficiënte manier de hoogst mogelijke kwaliteit en kwantiteit melk te produceren. Minder input, betere output. Het doel is altijd om meer melk van hoge kwaliteit te produceren, maar tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk te werken en kosten te besparen. Meer nog dan bij reguliere bedrijven draait het om efficiencyverbetering en het standaardiseren van processen. Het resultaat wordt beter wanneer het aantal activiteiten wordt beperkt en de workflows worden geoptimaliseerd. Binnen het Dairy-XL concept richten we ons op minder input én een betere output. Uiteindelijk levert dit voor de veehouders onder aan de streep meer op.

deel 2

Een stal om te managen

De koe staat centraal bij automatisering en het aanpassen van dagelijkse routines. Haar gedrag, gezondheid en lactatiecyclus zijn leidend bij het (her)inrichten van een melkveebedrijf en de bijbehorende werkzaamheden en organisatie. Door automatisering en technologie naar de koeien te brengen (en niet andersom), zal repeterend werk aanzienlijk worden verminderd en kan er geprofiteerd worden van een kleiner en gekwalificeerder personeelsbestand. De stal is niet langer meer de plek waar gemolken wordt, maar waar gemanaged wordt.

Koe, veehouder en technologie

Maar hoe werkt dit Lely Dairy XL-concept precies? Lely staat voor het vrij koeverkeer concept in het algemeen. Met vrij koeverkeer bepaalt de koe zelf wanneer ze eet, drinkt, gaat liggen of wordt gemolken. Dit verhoogt haar welzijn. Bovendien zorgt voldoende ruimte in de stal ervoor dat de koe haar natuurlijke gedrag kan vertonen, wat vervolgens haar algehele welzijn verbetert en dus de melkgifte bevordert. Daarnaast is onze Dairy XL-visie gebaseerd op drie principes:

  • Geef koeien de tijd om melk te produceren (koe)
  • Centreer alle werkzaamheden rondom de koe (veehouder)
  • Verhoog de efficiëntie door focus op management (technologie)

deel 3

Samenhang levert resultaat

Om een optimaal bedrijfsplan te maken kijken we altijd naar de driehoek: koe, veehouder en technologie. Deze drie elementen moeten in balans zijn en op elkaar afgestemd worden. Op basis van een ideale lactatiecyclus wordt gekeken naar het aantal koe contactmomenten en de daarbij behorende werkzaamheden. De terugkerende taken worden overgenomen door technologie. De groep melkkoeien draait consistent. Elke koe doet het in haar eigen tempo. De technologie verzamelt gegevens en op basis daarvan worden de juiste managementbeslissingen gemaakt. Door automatisering en standaardisering in processen blijft er meer tijd over voor de veehouder om zich te focussen op uitzonderingen. Deze worden in de managementsoftware naar voren gebracht en daarop kan actie worden ondernomen door de veehouder. Hierdoor kan er op basis van uitzonderingen worden gemanaged. De aard van de arbeid verandert, van herhaald melken naar specifieke behandelingen voor de koeien die dat nodig hebben.

Geautomatiseerd stalconcept

Het Lely Dairy XL geautomatiseerd stalconcept is ontwikkeld om te managen. Onze ontwerpen zijn gebaseerd op de eerdergenoemde drie principes (koe, veehouder, technologie). Daarnaast is de stal ontworpen rond de negen contactmomenten per koe voor het managen van de lactatiecyclus. Deze conceptstal is het ultieme plaatje voor zowel de koeien als de veehouders. Elk onderdeel van het ontwerp is gericht op het managen van een bepaald deel van de lactatiecyclus van de koe. Alle koeien hebben op specifieke momenten tijdens hun lactatie aandacht nodig van de veehouder. Richt de stal daarom zo in dat de koeien met behulp van de farm managementsoftware automatisch van het melkgroep gedeelte naar het management gedeelte kunnen worden gesepareerd.

deel 4

Koe contactmomenten

Dit start bij de transitieperiode. Dit is de far-off groep voor droge koeien en introductie van vaarzen. Twee weken voor het afkalven gaan de koeien naar de close-up groep. Na het afkalven gaan ze naar een opstartgroep waar de lactatie op gang kan komen. Zodra een koe het ritme heeft gevonden gaat ze naar de productiegroep om de productie op te voeren.

Elke koe blijft de rest van de lactatie in haar eigen groep zodat ze optimaal profijt heeft van een rustige, stressvrije omgeving, zonder obstakels. Dit leidt tot natuurlijk gedrag en optimale voortplanting. Sensoren en technologie bieden ondersteuning bij bijvoorbeeld het identificeren van koeien die kunnen worden geïnsemineerd. Met ons managementsysteem kan de veehouder koeien selecteren voor specifieke en preventieve behandelingen, zoals drachtigheidscontrole, klauwbekapping, vaccinaties en afname van bloedmonsters, et cetera. De uiteindelijke fase van de lactatie is droogzetten en opnieuw preventieve klauwbekapping voordat de koe teruggaat naar de far-off groep in de transitiestal.

Hierdoor ontstaat er een aangename werkomgeving door goed management van de kudde en een goede verzorging van de afzonderlijke koeien. Ook verbeteren de resultaten. Niet alleen van de melkproductie, maar ook het welzijn van veehouder en koe. Meer resultaat met minder inspanning.

deel 5

9 koe contactmomenten

1 Droogzetten
2 Klauwbekappen
3 Afkalven
4 Verse koe
5 Lactatie
6 Insemineren
7 Drachtigheidscontrole
8 Klauwbekappen
9 Vaccinatie

Cowtouches.png

De grotere melkveehouder met een melkveestapel vanaf 500 koeien vindt in het team van Lely Dairy XL een partner die hem en zijn bedrijf naar een duurzame, winstgevende en aangename toekomst leidt. Mocht u belangstelling hebben voor een vrijblijvend adviesgesprek? Neem contact op met Lely Center Heerenveen.

Top