De broers Jan Willem en Everhardus de Jong vormen samen een maatschap in het Drentse Veenhuizen. Het melkveebedrijf van de broers heeft zo’n 160 melkkoeien met bijbehorend jongvee. In 2020 hebben de broers de knoop doorgehakt en besloten zij het voeren te gaan automatiseren. Sindsdien rijdt er een Lely Vector automatisch voersysteem op het bedrijf.

Melkvee en akkerbouw
Het bedrijf is in de jaren zestig door de vader, oom en opa van de broers overgenomen van een andere melkveehouder. Ze zijn toen begonnen met een melkvee- en akkerbouwtak. De akkerbouwtak betrof aardappelen, bieten en graan. In 2012 hebben de broers het bedrijf overgenomen. Ondertussen waren ze al meer gespecialiseerd in melkvee en werd het aardappelland verhuurd. Als neventak van het bedrijf telen de broers nog wel suikerbieten maar de focus ligt met name op het melken. “De rolverdeling is als volgt geregeld: Everhardus doet vooral het insemineren en het management van de melkrobots. Onze moeder verzorgt nog altijd de kalfjes. En de administratie ligt vooral bij mij. Wat er verder aan werkzaamheden overblijft dat doen we samen.” legt Jan Willem de Jong uit. 

De stappen richting automatisch voeren
In 2013 zijn de broers begonnen met het centraal plaatsen van de voersilo’s en hadden zij het idee om de centrale loods als voerkeuken in te richten. Het oude voersysteem dat zij gebruikten was een zelfrijdende voer- en mengwagen. Deze werd te oud en gaf steeds meer extra onderhoud wat vervolgens leidde tot extra kosten. Vanuit onder andere dat oogpunt hebben de broers besloten om het voeren te gaan automatiseren. Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat in het jaar 2020 de voerkeuken en het Vector automatisch voersysteem zijn gerealiseerd.

De broers hadden zich vooraf flink verdiept in het automatisch voeren. Vervolgens werden er twee partijen uitgenodigd en zijn er destijds meerdere bedrijven bezocht waar deze systemen draaiden. De belangrijkste criteria voor de meng- en voerrobot waren de capaciteit en de mengkwaliteit. Maar ook het aantal verschillende voersoorten die verwerkt konden worden stond bij de broers hoog in het vaandel. De arbeidsbesparing deed uiteindelijk besluiten om voor om voor het Lely Vector automatisch voersysteem te kiezen.

Voeren met de MFR 2 snelle vijzelmotor
Het bedrijf maakt gebruik van de mix- and feedrobot (MFR) 2. Deze update heeft een snellere vijzelmotor. Hierdoor is minder mengtijd nodig wat de capaciteit van het voersysteem vergroot. De snellere vijzelmotor draait de mengkuip ook beter leeg. Dit verhoogt de voernauwkeurigheid van het volgende rantsoen. “Met de Vector ben ik veel minder tijd kwijt aan het voeren en kan ik beter mijn eigen tijd in delen. De Vector voert van begin tot het einde van het hek heel gelijkmatig.” vertelt Everhardus de Jong. In de stal is het, sinds de Vector in gebruik is genomen, wel veranderd. Er heerst nu namelijk veel meer rust in de stal. Het valt op dat als de broers de stal in komen de koeien rustiger zijn, omdat er nu altijd vers voer voor het hek ligt. De productie van de koeien is sinds het gebruik van de Vector mooi stabiel gebleven. “Het mooie van de Vector is dat er nu vaker kleinere, verse porties worden gevoerd en aangeschoven. De koeien hoeven nu niet meer zo snel naar het voerhek als voorheen. Ook de koeien lager in rang hebben nu altijd vers voer beschikbaar.” vertelt Everhardus.

Minder krachtvoer, meer ruwvoer
“Voor de voerkeuken is het belangrijk om goed voer erin te zetten en geen broei in de keuken te krijgen. Als wij de voerkeuken aanvullen gaat het oude voer naar voren en wordt het nieuwe voer achterin aangevuld.” zegt Everhardus. De broers vullen de keuken ongeveer elke drie tot vier dagen afhankelijk van de ruimte in de voerkeuken per soort. “Het voer wordt naar ons idee goed benut, voorheen ook al. We hebben weinig restvoer en als de koeien het bijna op hebben schuiven we het laatste beetje door naar het voerhek bij de melkrobot, een stukje waar de koeien graag eten.” vertelt Everhardus. Het rantsoen voor de melkkoeien bestaat uit verschillende ingrediënten. Namelijk drie soorten kuil, daarbij komen mais, suikerbieten, mineralen, CCM, raapsoja en water. De pinken voeren de broers één tot twee soorten kuil, soms aangevuld met mais en wat stro. De jongste groep kalveren die krijgen hooi, mais en wat mineralen toegevoegd. Sinds de Vector in gebruik is de hoeveelheid krachtvoer afgenomen en het ruwvoer toegenomen. Een mooi resultaat tot nu toe.

Bedrijfsgegevens melkveebedrijf mts. de Jong uit Veenhuizen
Op het melkveebedrijf van familie de Jong uit Veenhuizen worden ongeveer 160 melkkoeien met bijbehorend jongvee gehouden. Het rollend jaargemiddelde zit op 10.000 liter melk per koe met 3,5% eiwit en 4,5% vet. Het bedrijf maakt gebruik van drie Astronaut A3 melkrobots, een Discovery mestrobot en het Vector automatisch voersysteem.

Foto's en video's van dit project

Top