Marieke (17 jaar) werkt dagelijks mee op het bedrijf van haar ouders. In het Limburgse Hulsberg melken zij 60 koeien. De koeien worden gehouden in een ligboxenstal. Sinds november 2018 wordt de stal schoongehouden door de Lely Discovery SW mestrobot.

Naast de koeien heeft de familie Dolmans ook scharrelkippen. Hier worden de eieren elke dag vers geraapt. De eieren worden vervolgens over vier gewichtsklassen gesorteerd en later zelf doorgevoerd naar winkels uit de omgeving. Zo kunnen de burgers uit de omgeving van het bedrijf eieren uit hun eigen regio consumeren.

’s Morgens voor ze naar school gaat, kijkt ze altijd nog even in de stal.

Marieke studeert nog aan de PIBO in Tongeren (België). ’s Morgens voor ze naar school gaat, kijkt ze altijd nog even in de stal. Ook in de avonduren is zij hier vaak terug te vinden. De combinatie van de twee bedrijfstakken is erg intensief. “Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat,” besluit Marieke.

Om extra arbeid te kunnen besparen heeft de familie besloten om een Discovery SW mestrobot aan te schaffen. “Mijn ouders vonden dit toch altijd veel werk”, vertelt Marieke. De Discovery SW mestrobot heeft een watersproei functie die zorgt voor meer grip en een nog schonere stal. Marieke: “Dit zorgt voor een schonere stal met schonere koeien.” 

Er zijn dagelijks 6 vaste routes op de Discovery geïnstalleerd. Als het toch nog ergens niet helemaal schoon is, zorgt Marieke met behulp van haar smartphone ervoor dat de Discovery ook nog even op deze plaats komt. Marieke geeft aan dat ze dit erg fijn vind werken: “We willen de Discovery dan ook echt niet kwijt!”

Foto's en video's van dit project

Top