Bewust beweiden in combinatie met automatisch melken

Het weideseizoen staat weer op het punt van beginnen. Het land heeft op verschillende plaatsen nog wel draagkracht nodig door de vele regen maar nu al nadenken over beweiding is zeker zinvol. Een mooi moment om als melkveehouder even bij stil te staan. Hoe is het vorig jaar verlopen en wat zijn de mogelijkheden voor dit jaar? Wil ik meer weidegang toepassen of juist minder, wat past bij mij als persoon, welk beweidingssysteem past bij mijn huiskavel, hoe ga ik het combineren met automatisch melken en/of voeren?
 

Automatisch melken met de Lely Astronaut Melkrobot is gebaseerd op vrij koeverkeer. Het toepassen van weidegang verandert dit concept niet; de motivatie van de koeien die vrijwillig de melkrobot bezoeken verandert wel. Bij succesvol weiden geeft het uitgerekende weiderantsoen de richting aan het management van de veehouder en het succes. Het is belangrijk dat de wensen en mogelijkheden elk weideseizoen weer tegen het licht gehouden worden. Om aan de hand van de uitkomsten een beweidingsstrategie samen te kunnen stellen en deze af te stemmen met de routing en werkroutines die nodig zijn om het weideseizoen succesvol te laten verlopen. 

Weiden of weidegang?
Weiden we voor de maximale kg ds grasopname in de wei of eerder voor de weidepremie? Hoe wil je gaan beweiden, via de Grazeway beweidingsbox, separatie via de melkrobot(s) of een vrije uitloop? Dit zijn keuzes die je als melkveehouder dient te maken. Daarnaast zijn er keuzes over de manier van beweiden, waarbij er een balans is tussen factoren als hoeveelheid te beweiden kavel, aandeel vers gras in het rantsoen, arbeidsgemak, melkproductie en vakmanschap in het weiden. De mogelijke afwegingen bepalen tevens de instellingen die in het Lely Horizon prgramma ingevoerd worden om het beweiden tot een succes te maken. Dit succes is voor ieder bedrijf anders, samen met de Farm Management adviseur kunnen deze afwegingen gemaakt worden. 
 
Succesfactoren voor beweiding:
  • Begin vroeg in het jaar met beweiden
  • Start al met het weiden van jongvee. Jong geleerd is oud gedaan.
  • Koeien vreten het liefst ’s morgensvroeg en in de late namiddag.
  • Geef de koeien telkens een vers stuk gras, zo blijven de koeien gemotiveerd.
  • Ga niet voeren vlak voordat er geweid wordt, dit beïnvloed de grasopname.
 
Tips voor nieuwe weiders:
  • Weidepercelen dicht bij huis
  • Start met de deur volledig los naar de weide
  • "Bijna melken instelling": 100%
  • Geledelijk opbouwen van de weide-uren

Lely Grazeway

Beweiding van koeien is met de juiste strategie heel goed te combineren met automatisch melken. De Lely Grazeway selectiebox is hierbij een onmisbaar hulpmiddel. Koeien kiezen zelf of en wanneer ze naar buiten willen. De Grazeway geeft aan of dat mag door herkenning middels het Qwes herkenningsysteem.

Contact

Het succes van beweiden is voor ieder bedrijf anders, samen met de Farm Management Adviseur kunnen deze afwegingen gemaakt worden en denken we graag mee hierin.

Top