Voorkom hittestress bij melkvee

Voor melkvee ligt de optimale buitentemperatuur tussen 5°C en 18°C. Bij een temperatuur van 20°C en een vochtigheid van 80% heeft een koe al last van hittestress. Hittestress heeft invloed op de activiteit, melkproductie en gezondheid van koeien. Als gevolg van hittestress neemt het aantal bezoeken van koeien aan de robot af. Dit kan verdere gevolgen hebben. 

De effecten van hittestress op koeien

Als gevolg van minder bezoeken zullen er vaker koeien opgehaald moeten worden. Doet u dit niet, dan ontstaan er wisselende melkintervallen wat een risico vormt voor de uiergezondheid. Om overtollige warmte af te voeren, versnelt de ademhaling van de koe en gaat ze hijgen. Dit gaat gepaard met een verhoogde speekselproductie, wat de opslagcapaciteit in de pens vermindert en het risico op pensverzuring vergroot. Dit heeft een negatief effect op de weerstand van de koe. Koeien die hittestress ervaren, rusten dagelijks twee tot drie uur  minder. Wanneer koeien staan, kunnen ze gemakkelijker ademhalen en overtollige warmte afvoeren. Hierdoor ontstaat er meer belasting op de klauwen, met een groter risico op klauwproblemen. 

Maatregelen ter voorkoming van hittestress

Water

Bij hoge temperaturen en hittestress drinken koeien meer water. Hoogproductieve koeien kunnen tot 200 liter per dag drinken. De waterbehoefte van een koe per dag is ongeveer vier keer de dagelijkse melkproductie. Minstens 10% van de kudde moet tegelijkertijd kunnen drinken, bij voorkeur uit grote open waterbakken die gemakkelijk bereikbaar zijn. Controleer dagelijks de kwaliteit en zuiverheid van het water. Plaats drinkbakken vlakbij de uitloop van de melkrobot, zodat de koeien direct na het melken water kunnen opnemen. Zorg ervoor dat het koeverkeer niet wordt gehinderd door drinkende koeien door de waterbakken op de juiste plek te plaatsen.

Hittebestrijding.png
Waterbak

Ventilatie

Koeien hebben ventilatie nodig om af te koelen. Hierin zijn meerdere opties mogelijk. In open stallen is natuurlijke ventilatie vanaf de zijkant effectief, samen met mechanische ventilatie vanaf 20°C. Isolatie en koeling van het staldak helpt ook om de binnentemperaturen te verlagen. Koeien kunnen worden besproeid met water om af te koelen (> 26°C). De robotopstelling moet optimaal zijn voor de koeien met mogelijkheden om het gebied rondom de robot te koelen of ventileren.

Ventilatie-robotruimte.jpg
Ventilator in de robotruimte

Voermanagement

Melkkoeien nemen minder voer in als ze hittestress ervaren, wat de verhouding tussen krachtvoer en ruwvoer verstoort en leidt tot een lage pH in de pens. Een verminderde voeropname resulteert in productiedaling.

Als de melkproductie tijdens de warme periode afneemt, adviseren we om de maximale afname per dag te verminderen om te voorkomen dat koeien in een negatieve cyclus terechtkomen. 

Ga hiervoor in Horizon naar: Beheren > Voer > Voersoort instellingen en wijzig de voergift naar 0,01.

Vergeet niet om dit naderhand weer terug te zetten (noteer dit op je whiteboard).

Beweiden

Het is verstandig om koeien tijdens extreme hitte alleen 's nachts of tijdens de koelere delen van de dag (avond en vroege ochtend) in de wei te laten grazen. Tijdens hun verblijf in de wei is het van essentieel belang dat ze te allen tijden toegang hebben tot voldoende schaduw en vers water. 

Contact

Het succes van beweiden is voor ieder bedrijf anders, samen met de Farm Management Adviseur kunnen deze afwegingen gemaakt worden en denken we graag mee hierin.

Top