Begin op tijd met de vliegenbestrijding in de robotruimte op uw bedrijf.

In de zomermaanden zijn de vliegen weer actief rondom de koe in de stal. Plagende vliegen zorgen voor onrustige koeien in de melkrobot. De preventie en het voorkomen hiervan begint al in het voorjaar, maak daarom alvast een plan voor de bestrijding van de vliegen.
 
Voor de bestrijding van de vliegen op stal of in de mestkelders zijn verschillende middelen beschikbaar zowel biologisch als gangbaar. Daarnaast kun je het uitkomen van nieuwe vliegen ook tegengaan met behulp van sluipwespen of roofvliegen op stal.
 
In de robotruimte is het van belang de vliegen zoveel mogelijk te weren, dit kan op verschillende manieren:
Ten eerste helpt het om de robotruimte schoon te houden van dierlijke en plantaardige resten zoals bemestte oppervlaktes en restvoer.  Hiervoor kan de Lely Foam Unit gebruikt worden voor het reinigen van de robot(ruimte) op lage druk. Het schuim zorgt ervoor dat de bevuiling makkelijk losweekt en hierna met lage waterdruk schoongespoten kan worden

Lely Foam Unit

Lely Foam Unit -

‘De Lely Foam Unit is een stevig, compact schuimsysteem bedoelt voor reinigingswerkzaamheden op het melkveebedrijf. De Lely Foam Unit is snel te installeren in elke stal of robotruimte en is eenvoudig in gebruik. De concentratie van het reinigingsmiddel is gemakkelijk in te stellen met de draaiknop. Zo is het mogelijk om voor elke soort vervuiling en te behandelen oppervlak de juiste concentratie te kiezen.’

Meer informatie >

M4Use

Het afschermen van de separatie emmers van de M4Use en het dagelijks schoonmaken van de emmers dragen hieraan bij zodat de vliegen hier niet in gaan nestelen. Voor het schoonmaken en extra reinigen van de M4Use kan de ‘Flush’ reiniging gebruikt worden op de melkrobot naar de M4Use toe.
 
nieuwe versie M4Use.jpg
M4Use emmers

In onderstaande instructiekaart worden de dagelijkse handelingen beschreven die je als melkveehouder moet uitvoeren om het M4Use-systeem en de emmers schoon te houden:

Wilt u weten hoe de M4Use flush werkt voor het reinigen van de separatie emmers? Neem dan contact op met uw Farm Management Specialist of stuur een mail naar: horizon@ven.lelycenter.com

Ventilatie

Om de vliegen te weren in de robotruimte kan een ventilatie die zorgt voor luchtstroom in de robotruimte de vliegen weren. Aangezien vliegen een hekel hebben aan tocht kun je met de luchtverplaatsing zorgen voor wind verplaatsing langs en onder de koe langs het uier.  Denk hierbij aan een plafond ventilator of een wandventilator gericht op de robotarm.
Ook op stal voor de robotruimte is een ventilator gewenst om de vliegen rondom de robotruimte te weren en het koe-plein voor de robot aantrekkelijk te maken voor koeien.
 
Daarnaast kan een vliegenlamp of vliegenlint een hulpmiddel zijn om de vliegen weg te houden van de dieren en te lokken om de vliegen te vangen.

Contact

Neem gerust contact met ons op bij vragen over dit artikel, de optimalisatie van onze producten of begeleiding bij uw bedrijfsvoering. 

Top