Familie Maessen melkt sinds het jaar 2010 in een 0-6-0 stal op hun locatie in Montfort. De stal is gebouwd voor 140 koeien, inclusief droogstaande koeien. De twee Lely A3 Next Astronaut melkrobots zijn direct bij de bouw geplaatst. Rob en Astrid werken samen op het bedrijf. Dochter Ilse (foto) is 16 jaar en helpt ook af en toe thuis mee. Mimi, de koe op de foto, is haar favoriete koe.

De familie Maessen is op hun vorige locatie uitgekocht vanwege natuurontwikkeling. “Voorheen molken we 80 koeien op een pachtbedrijf in Montfort. Toen we werden uitgekocht, kregen we de mogelijkheid om hier een nieuw bedrijf te starten,” geeft Rob aan. De melkveehouder zat al sinds 1992, meteen na zijn school, in de maatschap met zijn ouders. Hij werkte in het begin ook deels buiten de deur als transporteur. Na het overlijden van zijn vader in 1996 is hij volledig thuis gaan werken. Vanaf 2008 heeft hij het bedrijf overgenomen, om vervolgens in 2016 met Astrid in maatschap te treden.

“Je hebt heel veel gelijkenissen.”

Astrid werkt nog 24 uur als verpleegkundige in een ziekenhuis. Soms is het zwaar om dit te combineren met het leven op de boerderij, maar de melkveehoudster vindt het vooral leuk. “Je hebt heel veel gelijkenissen. In het ziekenhuis zorg en observeer ik bijvoorbeeld ook,” vertelt Astrid. Op de boerderij ligt haar taak vooral bij de kalfjes en de ondersteuning van Rob.

Naast de koeien is er nog genoeg te doen op het bedrijf van de familie Maessen. Zo hebben zij 4 hectare voederbieten, wat ze de koeien sinds 3 jaar voeren. Daarnaast hebben ze 30 hectare gras, 40 hectare mais en natuurlijk grasland op hun oude bedrijfslocatie. Dat natuurlijke grasland is gepacht van Stichting Limburgs Landshchap. Op dit moment telen zij ook nog asperges, waardoor ze in de aspergetijd erg geleefd worden.

“Je bent toch wat flexibeler en kunt je werk vrijer indelen.”

Achteraf zijn ze dan ook blij dat ze voor automatisch melken hebben gekozen. Toch heeft de familie Maessen lang getwijfeld. Uiteindelijk hebben ze de keuze om praktische redenen gemaakt in combinatie met het oog op de toekomst.  “Het is niet dat ik een hekel aan melken had, maar je bent toch wat flexibeler en kunt je werk vrijer indelen,” vertelt de melkveehouder. “Het liep ook goed. De 80 koeien die we toen hebben opgestart , leerden het erg snel,” vult Astrid aan.

Inmiddels worden er zo’n 120 koeien gemolken en staat de stal mooi vol. De focus ligt nu op het optimaliseren binnen de huidige veestapel. Dit proberen zij via verschillende wegen. Zo zijn ze in 2021 begonnen met het voeren van vers gras om zo meer eiwit van eigen land te voeren. Daarnaast zijn er nog plannen om het leefklimaat van het jongvee te verbeteren. “Ook hebben we sinds 2 jaar de Farm Scan. Guus geeft dan een overzicht een samen kunnen we bekijken aan welke punten we aandacht kunnen schenken,” somt de melkveehouder op.  

De stal kan in de toekomst ook nog verlengd worden en er is ruimte gelaten voor een eventueel derde melkrobot. Dit is echter een keuze die zij later zullen maken. “Als iemand van de kinderen verder wil gaan, kunnen we altijd nog kiezen om de stal uit te breiden. Ook kan is er ruimte genoeg voor een neventak, zoals een kinderopvang. Ze hebben hier in ieder geval de kansen en die mogen ze ook benutten. Maar ze zijn nog erg jong, dus dat is nog afwachten,” besluiten Rob en Astrid.

  Lees hier de verhalen van andere collega's.

Foto's en video's van dit project

Top