In het dorp Zoeterwoude, aan de rand van het Groene Hart, staat het melkveebedrijf van de familie Groenewegen. Arno met zijn vrouw Petra en kinderen Oscar (13) en Iris (15) namen het bedrijf met 55 koeien vier maanden geleden over van de vorige eigenaar. In de afgelopen maanden is er veel werk verricht om de stal te moderniseren voor meer koecomfort en gemak. Arno vertelt over de renovatie waarin de automatische mestzuiger is ingezet om de gecombineerde vloer schoon te houden.

De van origine uit Zoetermeer afkomstige veehouders hebben niet altijd op dezelfde plek geboerd. “We hebben het bedrijf van mijn ouders overgenomen,” vertelt Arno. “Maar in 2009 hebben we, door waterberging op de plek van de ouderlijke boerderij, een nieuw bedrijf betrokken in de kop van Noord-Holland.” Inmiddels zijn ze weer teruggegaan naar de streek waar hun roots liggen. Hier willen ze het melkveebedrijf combineren met een zorgtak in samenwerking met een zorginstelling.

In een korte tijd hebben de veehouders de bestaande stal gerenoveerd tot een moderne ligboxenstal. Eerder werden hier 90 koeien gehouden. “We zijn afgeschaald naar 60 koeien, dit gaf ons de ruimte om de stal ruimer op te zetten.” We hebben de ligboxen vervangen door diepstrooiselboxen, plaats gemaakt voor een melkrobot en de kettingschuif eruit gehaald”, vertelt Arno. “Onze stal heeft een gecombineerde vloer, deels rooster en deels dicht. Het eerste staldeel uit 1992 is voorzien van een roostervloer. Tien jaar later is er een deel aangebouwd met een dichte stalvloer. De Lely Discovery Collector mestzuiger houdt beide vloeren schoon.

Hij levert goed werk
De veehouders waren nog druk aan het verbouwen toen de Collector werd geïnstalleerd. “We hebben de lay-out van de stal in fases aangepast”, legt Arno uit. “In deze periode is de servicemonteur van Lely meerdere malen langs geweest om de routes aan te passen aan de veranderende situatie. Deze service was top”, vertelt hij tevreden. Inmiddels rijdt de mestzuiger een aantal maanden rond in de stal. Op de dichte vloer zuigt de Collector de mest op, met behulp van een pomp wordt er vacuüm gecreëerd dat de mest naar binnen trekt. Op de roostervloer schuift hij, zonder vacuüm te trekken, de vloer schoon. “Hij levert goed werk en we hebben nog geen storing gehad. Bovendien kunnen we de robot makkelijk met de mobiel bedienen.”

In de stal van Groenewegen werkt de robot met twee routes: langs het voerhek en achter de ligboxen langs. Tussendoor neemt hij de gangpaden mee in zijn route. “We waren erg benieuwd hoe de mestzuiger ging werken in combinatie met de diepstrooiselboxen met gemalen koolzaadstro. Deze combi werkt prima, hier heeft hij geen enkel probleem mee.” Binnenkort zal de plek waar nu nog de melkstal is worden verbouwd tot ruimte voor de droge koeien. Ook hier zal de Collector straks ook de vloer schoonhouden.   

“Arbeidsvreugde staat voorop”
Met de bedrijfsverplaatsing zijn de veehouders afgeschaald van 120 naar 60 koeien. “We hebben nu meer tijd voor een tweede tak en andere werkzaamheden op het bedrijf die je anders uitbesteed. Daarbij is meer niet altijd leuker”, stelt de veehouder die arbeidsvreugde vooropzet in de bedrijfsvoering. “Boer zijn is een mooi beroep! De vrijheid die het geeft en het hebben van je eigen koninkrijkje, dat geeft een goed gevoel.”

Hoe het bedrijf er over een aantal jaren uitziet? “Dan melken we nog steeds 60 koeien, en zijn we niet alleen een melkveebedrijf maar ook een zorgboerderij. Hierbij willen we blijven weiden, dit vinden we belangrijk. Maar voorop staat altijd het werkplezier, en de automatisering draagt hieraan bij. Over tien jaar gaan we de balans weer opmaken. Mocht er dan wat anders op ons pad komen, dan gaan we weer kijken wat we dan gaan doen”, besluit Groenewegen optimistisch.

Foto's en video's van dit project

Top