De melkveehouderij vertegenwoordigt een groot deel van de ammoniak-emissies van de landbouwsector. Nieuwe oplossingen zijn noodzakelijk om de uitstoot van ammoniak te verminderen en te werken aan een duurzame melkveesector.

life.jpg

Wij ondersteunen de veehouder, met oplossingen voor zijn mestvraagstuk. Zo doen we actief onderzoek naar hergebruik van mineralen en nutrienten, en de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor het reduceren van emissie en het sluiten van de stikstofkringloop. Daarnaast kijken we naar manieren om de samenstelling van mest en emissies tijdens transport en opslag meer stabiel te houden en zijn we gesprekspartner voor de overheid om mee te denken over alternatieven voor het handhavingsbeleid.

Over ons LIFE project

Het project is ingeschreven onder nummer LIFE16 ENV/NL/000363 en loopt van juli 2017- juni 2020.

Top

De Lely website maakt gebruik van cookies. Ga naar deze pagina voor meer informatie. Sluiten