Belangrijke beveiligingsaanpassing in T4C

In dit artikel leest u meer over de komende belangrijke beveiligingsaanpassing in T4C. T4C is ons managementprogramma met veel data en instellingen voor een optimaal bedrijfsmanagement. Een snelle wijziging kan al veel gevolgen hebben voor de bedrijfsprestaties. T4C is bij u als melkveehouder vaak toegankelijk d.m.v. simpele standaard gebruikersnamen en wachtwoorden, die vrij algemeen bekend zijn (ook bij andere partijen). Ook wordt steeds vaker ingesteld dat T4C direct bereikbaar is via internet. Daarbij zijn aanpassingen in de modem/router gemaakt zodat van buitenaf verbinding gemaakt kan worden. Dit kan erg handig zijn voor bijvoorbeeld toegang met laptop tijdens vakanties of wanneer de stal-locatie niet op het woonadres is. Het zorgt wel voor een groter beveiligingsrisico omdat er via internet direct toegang is tot het T4C inlogscherm en er nog steeds standaard wachtwoorden (kunnen) worden gebruikt.

Management, T4C & InHerd, Tips & Tricks

x

Wat gaat er veranderen?

Vanaf half december 2018 zal een aanpassing worden uitgerold waarbij voorwaarden worden gesteld aan nieuwe T4C wachtwoorden. Tevens zal worden gedetecteerd of een inlog plaatsvindt vanaf het eigen (thuis) netwerk of daarbuiten. Indien dit vanaf het eigen netwerk is (dus de T4C PC zelf of bijvoorbeeld een PC/laptop in het woonhuis op hetzelfde netwerk) dan wijzigt er niets voor de bestaande gebruikers en blijft inlog gewoon mogelijk. Wanneer dit echter van buiten het netwerk plaatsvindt dan kan dit alleen met een inlogaccount wat voldoet aan de strengere voorwaarden. Bij een inlogpoging met een account wat niet aan deze voorwaarden voldoet zal een melding hierover worden weergegeven. Er zal dan eerst een aanpassing gedaan moeten worden op dit account om externe toegang weer mogelijk te maken.
 
Bij het aanmaken van een nieuwe T4C gebruiker of bij het aanpassen van een bestaande account zullen deze nieuwe voorwaarden van toepassing zijn:

  • Naam en wachtwoord mogen niet gelijk zijn
  • Wachtwoord moet minimaal 8 karakters hebben
  • Een aantal standaard/eenvoudige wachtwoorden zijn uitgesloten. 

Voor elk van deze voorwaarden zal een bericht worden weergegeven indien het niet hieraan voldoet.

t4c ww.png

Dit heeft geen gevolgen bij inlog via TeamViewer omdat daarmee de lokale PC geheel wordt overgenomen. Inlog in T4C vindt dus plaats vanaf de T4C PC zelf en niet extern.
 
Deze aanpassing wordt doorgevoerd in het belang van u als melkveehouder en de veiligheid van uw eigen data in T4C door T4C zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en wijzigingen door derden.
Hoewel niet aanbevolen blijft het voor u als Lely klant altijd mogelijk om de gebruikersnaam en het wachtwoord door het systeem te laten onthouden zodat dit niet bij elke inlog ingegeven hoeft te worden.
 
Indien hierover vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met de Farm Management Support adviseur van het Lely Center.

 

Top