De dynamiek van de kudde bij geautomatiseerde melksystemen

Bij het robotmelken verandert de dynamiek binnen de kudde enigszins in de loop van de tijd; het beeld is anders dan bij traditionele melkstallen. Dat heeft te maken met verminderd menselijk ingrijpen. 's Nachts en tijdens het voeren is de dynamiek bij robotkuddes echter gelijk aan die van conventioneel gemolken kuddes.

Management, Koegezondheid, Melken

Voeren en rustgedrag

Op basis van onze eigen research, waarbij een robotkudde een bepaalde tijd via camera's werd gecontroleerd, kunnen we concluderen dat de dieren in een kudde met een melkrobot óók graag allemaal tegelijk eten als er vers voer wordt verstrekt. Het traditionele 'kuddegedrag' van allemaal tegelijk eten verdwijnt alleen als er de hele dag door vers voer wordt verstrekt. Op die manier kan elke koe rekenen op de beschikbaarheid van een goed gemengd en uitgebalanceerd rantsoen. Het aanschuiven van voer lokt de koeien ook naar het voerhek, maar minder dan de verstrekking van vers voer. Bovendien stimuleert vaker voeren over de hele dag evenals regelmatig voer aanschuiven een permanente verkeersstroom naar de robot; dat resulteert in een optimale robotcapaciteit, zoals ook is aangetoond door recente praktijktesten in Nederland.Als er vers voer wordt aangeboden, willen alle koeien tegelijk eten.

Nog een conclusie: in de vroege uurtjes (van 02.00 tot 06.00 uur) rusten de koeien het liefst. Dat gedrag bevestigt dat elke koe uit een robotkudde moet kunnen beschikken over één ligbox en één plaats bij het voerhek.


Om 06.00 uur ligt vrijwel de hele kudde te rusten.

Liggedrag en het risico van mastitis

Via een recent Canadees onderzoek is de relatie tussen het sta- en liggedrag van robotkoeien en de aanwezigheid van mastitis onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat er geen verband bestaat tussen korte statijden na het melken en de aanwezigheid van mastitis. Nog een interessante bevinding van dit onderzoek - waarmee eerdere research ook wordt bevestigd - is de positieve relatie tussen melkproductie en rusttijden. Als de koe langer rust, produceert ze meer melk. Daarmee is de noodzaak van één ligbox per koe ook voor robotkoeien aangetoond.


Conclusies

1. Zorg voor één ligbox voor elke koe en ook voor één vreetplaats per koe aan het voerhek.
2. Schuif met regelmaat - de hele dag door - voer aan.
3. Er is een verband tussen langere rusttijden en een hogere melkproductie.

Lees ook deze tips 

Top