De kalveren van vandaag zijn de koeien van morgen

Hoewel de aandacht vaak nadrukkelijk naar de melkkoeien gaat, verdienen de jongere generaties ook een plek in de dagelijkse stalroutines. Jonge kalveren hebben voldoende aandacht nodig én voer van uitstekende kwaliteit. Het juiste krachtvoer moet in voldoende hoeveelheden worden verstrekt. Vergeet vooral niet dat goed opgefokt jongvee uiteindelijk ook garant staat voor een goed rendement.

Dus: hoe zorgen we het beste voor onze kalveren? Er zijn enkele basisvoorwaarden voor de opfok van een kalf tot een duurzame melkkoe. Een goede start van de opfokperiode begint met de voorspoedige geboorte van een gezond kalf. Daarnaast dient u te beseffen dat kalveren zonder weerstand op de wereld komen; hun bloed bevat geen antistoffen. Om die reden is biestmelk van groot belang. 


Biestmelk

Het pasgeboren kalfje moet zijn weerstand uit de biest halen. Dankzij de antistoffen in de biestmelk hebben ziekteverwekkers minder kans om het kalf ziek te maken (zie afbeelding 1). Daarom is het belangrijk dat biest snel, vaak en in voldoende hoeveelheden wordt verstrekt. Probeer het kalf tijdens de eerste vier uur na de geboorte 4 liter biestmelk te geven. Met elk uur daalt de opnamecapaciteit van de ingewanden voor antistoffen met bijna 10%. Biestmelk moet onder hygiënische omstandigheden worden verstrekt. Verzamel en verstrek de biest altijd in schone, gedesinfecteerde emmers. Het verdient aanbeveling dat u schone (aparte) laarzen en kleding draagt als u in de kalveropfokruimte werkt.
 

calfs_dairy_cows_1.jpg

Afbeelding 1: immuunproces bij kalveren.

Melkvervanger of melk van de koe?

Op de derde of vierde dag na de geboorte kan er - naar keuze - worden overgegaan op een melkvervanger of normale (gepasteuriseerde) melk van de koe. We weten dat melkveehouders hun overblijvende melk vaak aan kalveren voeren; dat werkt gemakkelijk. Melkvervangers voldoen echter beter aan de voedingsbehoeften van kalveren. Naast de nodige voedingsstoffen bevatten melkvervangers namelijk ook vitaminen en mineralen; die zijn belangrijk voor een voorspoedige groei. 


Via de lebmaag naar de ontwikkeling van de pens

Het maagsysteem van jonge kalveren is klein en onontwikkeld. De lebmaag (waar de melk wordt verteerd) van pasgeboren kalveren heeft een inhoud van 1,5 tot 2 liter. De inhoud van de pens is slechts 0,75 liter. Als het kalf 8 weken oud is, kunnen zowel de pens als de lebmaag 6 liter bevatten. De groeicurve van de pens overstijgt bij 3 tot 8 weken de groeicurve van het kalf zelf. Aan het einde van de melkfase is de pens vergroot tot een inhoud van 14 liter, terwijl de lebmaag 7 liter kan bevatten.

calfs_dairy_cows_2.jpg

Afbeelding 2: de pens van een jong kalf en een volwassen koe.


Ruwvoer stimuleert de ontwikkeling van de pens

Kalveren zijn, naast melk, ook al snel ingesteld op krachtvoer en hooi, dat structuur moet hebben en van goede kwaliteit moet zijn. Kalveren leren geleidelijk om vast voer te eten; na het spenen nemen ze 1,5 tot 2 kg vast voer per dag in. De penswand van jonge kalveren bevat heel weinig penspapillen. De pens wordt gestimuleerd door het voeren van structuur rijk ruwvoer, de juiste soort krachtvoer en energie. Hoe meer de dieren opnemen, des te gemakkelijker het is om de melkfase in te korten. De overgang naar vast voedsel verloopt soepeler bij een goed ontwikkelde en gezonde pens. Daarnaast moet het belang van vers water niet worden onderkend. Aanbevolen wordt om vers water te verstrekken als het kalf een week oud is. Kalveren moeten dagelijks 10% van hun lichaamsgewicht in water drinken. Vooral op warme dagen is de behoefte aan water groter dan de paar liter melk die de kalveren krijgen. In de winterperiode hebben kalveren in de melkfase meer behoefte aan energie. Vanwege de kou heeft het kalf meer energie nodig om te voorzien in de basisbehoeften.


Huisvesting

Tijdens de eerste dagen van hun leven moeten kalveren worden ondergebracht in individuele kalverhokken of iglo's, afhankelijk van de capaciteit van het bedrijf en van het klimaat. Na 3 tot 10 dagen in de individuele hokken kunnen de kalveren voor zichzelf zorgen en in de groep worden opgenomen (met minimaal 1,5 m2 ruimte per kalf). Hier leren de dieren hoe ze moeten omgaan met de andere dieren. Nog belangrijker;  ze hebben dan vooral meer gelegenheid om hun skelet en spieren te ontwikkelen door te rennen en te springen. In een groepsstal kunnen kalveren gemakkelijk worden gevoerd met een Lely Calm kalverdrinkautomaat. Op die manier blijven de kalveren gezond, aangezien ze een aantal keren per dag worden gevoerd met melk die consistent van kwaliteit is en de juiste temperatuur heeft.


Samenvatting

  • De kalveren van nu zijn de melkkoeien van morgen en daarom moeten ze goed worden verzorgd. Zorg dus voor een goede behandeling van de kalveren.
  • Neem de zorg voor kalveren op in uw dagelijkse routine.
  • Controleer óók de kalveren als u uw koeien controleert.
  • Zorg meteen na de geboorte voor voldoende biestmelk van goede kwaliteit.
  • Overweeg om de kalveren automatisch te voeren met de Lely Calm.
  • Zorg voor juiste (schone en droge) huisvesting en strooisel.

Lees ook deze tips 

Top