Extra Reinigingsopties op de Astronaut melkrobot

Normaliter komt de melk vanuit de Lely Astronaut melkrobot in de melktank. De Astronaut kan melk om diverse redenen separeren naar andere melkbestemmingen, zoals de M4Use emmers of het riool. Na een melkseparatie wordt de Astronaut gereinigd. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden voor melkseparatie en de mogelijkheden voor spoelen van de melkleidingen.

T4C & InHerd, Melken

text

De melkbestemming kan per groep of individuele koe worden ingevoerd in het T4C managementprogramma (zie afbeelding 1). Hier wordt het aantal dagen biestmelk ingesteld, de normale melkbestemming en de separatiemelk bestemming.  Daarnaast kan per koe de melk gesepareerd worden via een handmatige actie op de koekaart.

Er zijn diverse redenen waarom de melk op de Astronaut melkrobot gesepareerd wordt. Bijvoorbeeld na behandeling met antibiotica, biestmelk, koeien met een hoog celgetal etc. Deze melkseparatie kan gekoppeld zijn aan het behandelplan in T4C (Data Invoer > Bibliotheken > Behandelplannen). Hierbij rekent T4C automatisch op basis van de wachttijden de duur van de melkseparatie.

1.1.png

Afbeelding 1: Melkbestemmingen in te stellen in T4C (Data Invoer > Instellingen > Melken > Algemeen melken)

Er wordt na elke melkseparatie (van welke aard/ reden ook) een Astronaut reiniging uitgevoerd (‘default reiniging’). Dit is een lokale éénmalige spoeling met koud water. Daarnaast zijn er nog extra opties voor een 2e reiniging.

Aangezien er meer en meer antibiotica ’s op de markt komen gebaseerd op oliebasis heeft Lely besloten om meerdere reinigingsopties na melkseparatie aan te bieden. Dit om te voorkomen dat olieachtige resten achterblijven in het systeem na de standaard robotreiniging die na een melkseparatie plaatsvindt. De instellingen voor reiniging na melkseparatie worden ingesteld op de robot (E-link). Elk robottype heeft andere mogelijkheden. Deze worden hieronder besproken.

Astronaut A2

 • Er zijn voor de A2 geen extra reinigings-mogelijkheden in te stellen op de robot.

Astronaut A3 en A3 next

 • De mogelijkheden die er zijn, zijn te vinden onder: [Instellingen]> [Geavanceerde instellingen]>>[Configuratie]>>[Reiniging]
 • Als u op [Wijzigen] klikt zijn de mogelijkheden in scherm 2 te kiezen.
 • De benodigde robotsoftwareversie is 7.0. of hoger.
 • De softwareversie is te vinden op de X- of E-link onder [Systeem]>>[Softwareversie]>> 
1.2.png

 

xx

Standaard: Dit is de default (normale) instelling (éénmalige lokale speling met koud water)

USA-reiniging: Deze niet kiezen, dit betreft een reiniging waarbij in de hoofdreiniging een extra reinigingscyclus wordt uitgevoerd. Er is hiervoor extra hardware nodig.

Lokale reiniging extra water: Deze mogelijkheid biedt de A3(next). Er wordt een dubbele reiniging uitgevoerd. Deze duurt dubbel zo lang in vergelijking met de normale spoeling, maar biedt wel extra zekerheid juist vanwege de extra reiniging

Lokale reiniging heet water: Deze is voor A3 en A3 next niet beschikbaar. Deze robots hebben niet continu heet water voorhanden

1.3.png
1.4.png

xx

Astronaut A4

 • De mogelijkheden die er zijn zij te vinden onder: [Instellingen]>>[Geavanceerde instellingen]>>[Configuratie]>>[Reiniging]
 • Als u op [Wijzigen] klikt zijn de mogelijkheden in scherm 2 te kiezen.
 • De benodigde robotsoftwareversie is 7.x.
 • De softwareversie is te vinden op de E-link onder [Systeem]>>[Softwareversie]>>
1.5.png

Standaard: Dit is de default (normale) instelling (éénmalige lokale speling met koud water).

USA reiniging: Deze niet kiezen, dit betreft een reiniging waarbij in de hoofdreiniging een extra reinigingscyclus wordt uitgevoerd. Er is hiervoor extra hardware nodig.

Lokale reiniging extra water: Dit is één van de mogelijkheden die de A4 biedt Er wordt een dubbele reiniging uitgevoerd. Deze duurt dubbel zo lang in vergelijking met de normale spoeling, maar biedt wel extra zekerheid juist vanwege de extra reiniging

Lokale reiniging heet water: Dit is de andere beschikbare mogelijkheid. Deze optie voert de reiniging na melkseparatie als volgt uit: (korte) voorspoeling – (korte) hete reiniging met Alkalisch middel – naspoeling. Let wel: bij veel spoelingen kan de heet watervoorziening tijdens de hoofdreiniging in het gedrang komen. Zorg voor voldoende water. De boiler vullen met warmteterugwinnings-water of heet water afkomstig uit een bedrijfsboiler zijn mogelijke opties.

1.6.png

 

1.7.png

xx

Astronaut A5

 • De mogelijkheden die er zijn zij te vinden onder: [Instellingen]>> [Geavanceerde instellingen]>>[Configuratie]>>[Reiniging]
 • Als u op [Wijzigen] klikt zijn de mogelijkheden in scherm 2 te kiezen.
 • De benodigde robotsoftwareversie is 1.7. of hoger.
 • De softwareversie is te vinden op de E-link onder [Systeem]>>[Softwareversie]>> …
1.8.png

Standaard: Dit is de default (normale) instelling (éénmalige lokale speling met koud water).

USA reiniging: Deze niet kiezen, dit betreft een reiniging waarbij in de hoofdreiniging een extra reinigingscyclus wordt uitgevoerd. Er is hiervoor extra hardware nodig.

Lokale reiniging extra water: Dit is één van de mogelijkheden die de A5 biedt Er wordt een dubbele reiniging uitgevoerd. Deze duurt dubbel zo lang in vergelijking met de normale spoeling, maar biedt wel extra zekerheid juist vanwege de extra reiniging

Lokale reiniging heet water: Dit is de andere beschikbare mogelijkheid. Deze optie voert de reiniging na melkseparatie als volgt uit: (korte) voorspoeling – (korte) hete reiniging met Alkalisch middel – naspoeling. Let wel: bij veel spoelingen kan de heet watervoorziening tijdens de hoofdreiniging in het gedrang komen. Zorg voor voldoende water. De boiler vullen met warmteterugwinnings-water of heet water afkomstig uit een bedrijfsboiler zijn mogelijke opties

1.9.png
Top